Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
được Nhân dân tin, ủng hộ là chìa khóa giải pháp !

Tại sao Họ không thể, làm sao để có thể ?

14/07/2014 08:19' AM
Thay vì thụ động, cải lương mong đối tác, đối thủ, hay kẻ thù có thay đổi hành vi của họ , thì cần quay vào tự hỏi : chúng ta có thể thay đổi gì…. Bắt đầu từ giới lãnh đạo và Chính quyền nên thành tâm lắng nghe Nhân dân ( thông qua điều tra xã hội ): tại sao họ đã từng không thể, và làm thế nào để có thể cho một Quốc gia sức mạnh, đáng được Quốc tế tôn trọng kết liên minh…
 
phải tạo hệ Gene mạnh để ‘thoát Trung’

‘Thoát Trung’ phải miễn dịch với ‘Gene Tàu’

20/06/2014 05:49' PM
Về phương diện hội nhập toàn cầu thì chúng ta cần xây dựng quan hệ với tất cả các Nước khác đem lại lợi ích phát triển cho Đất nước, đồng thời phải chấp nhận mọi thực tế tốt / xấu, thuận / nghịch…trong ‘cuộc chơi vẫn chủ đạo là mạnh được yếu thua’ . Nhưng Trung Quốc, với hệ ‘GENE TÀU’ của họ sẽ luôn là ‘ĐẦU GẤU’ Quốc tế như tất yếu, khi nó ngự trong cơ chế Ngũ cường của LHQ, và tính ‘Sư tử dã man’ của nó ....
 
Có lãnh đạo tuyệt vời Dân tin có Thần Thánh sáng soi

‘Lẽ Cửu trùng’ với người lãnh đạo Chính trị

18/06/2014 11:48' AM
Ngày nay Thế giới văn minh có nhiều thay đổi tiến bộ : ( Chính trị là thể hiện ý chí Dân tộc, khai mở Đất nước, hoạch định đường lối Quốc gia ) cốt lõi là xã hội hóa ba điều trên dưới hình thái ‘Xã hội dân sự’…các tầng lớp Nhân dân là lực lượng , nhưng người Lãnh đạo rất rất quan trọng…Tôi viết thêm về 9 điều dưới đây như ‘Lẽ Cửu Trùng’ với người Lãnh đạo chính trị, để suy ngẫm : tránh sự nghịch, làm đúng lẽ thuận : sự nghiệp sáng soi, bằng không muôn đời tai nghiệt
 
Dân tộc vĩ đại khiến Nhân dân có năng lực định vị, định hướng được Quốc gia phát triển

Tiềm năng của Dân Tộc và năng lực của Nhân Dân….( phần 2 )

10/06/2014 11:33' AM
Các tiềm năng Dân Tộc, các năng lực của Nhân dân là muôn con số (0) : còn phân tán, chưa được tập hợp, và sử dụng…..Thì lãnh đạo, đặc biệt trong những tình huống nan nguy và tình huống cần đột phát phát triển sẽ là con số (1) : định hướng mục tiêu, thiết lập trật tự, tạo sự thống nhất, thổi hồn khí phasch….sẽ vị đại !!!! Nhưng muôn con số (0) ấy chính là giữ trong mình khả năng lựa chọn được Ai, định vị họ vào đâu trong hệ thống quản trị Nhà nước ….
 
Càng thấu hiểu càng đi đến giải pháp đúng !

SWOT của Việt Nam hiện nay

28/05/2014 11:21' AM
Tôi đã có nhiều bài viết chia sẻ những vấn đề khác nhau của kinh tế chính trị văn hóa xã hội Việt Nam. Bất cứ nước nào cũng có mô hình SWOT ( S: strength / W : weakness / O: oppotunity / T: threaten của mình ). Việt Nam cũng thế ! Trong bối cảnh hiện nay chúng ta đều thấy Đất nước đứng trước sức ép, thách thức và cơ hội lớn để suy nghĩ và thay đổi đường hướng phát triển về ( chính trị, Văn hóa và Kinh tế )
Càng thấu hiểu, càng đi đến giải pháp đúng !
 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Trang cuối
Về đầu trang   
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Chia sẻ Tín điều