Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Chính trị tiến bộ hay không thuộc về lương tri của Đất nước

Cùng xây dựng một Đất nước tươi đẹp !

09/02/2014 12:44' PM
Xưa nay đã có bao nhiêu luận thuyết về xây dựng Xã hội….Chẳng cần những tranh cãi nhiều nữa về những định đề ở cấp độ ABC…( Dân trí bây giờ đã nhận thức được rõ cả rồi ! ) mà là cùng đi đến giải pháp Xã hội! Nghiên cứu và trải nghiệm, vì thế tôi mới càng nhận thấy Chính trị Tiến bộ là chìa khóa tiên quyết ( còn cải cách kinh tế, nâng cao giáo dục, thúc đẩy y tế, hoàn thiện cơ chế chống tham nhũng…v.v…chỉ là những việc tất yếu đi sau đó …tự nhiên như nhiên thôi….)

 
Donh nghiệp Toàn Cầu ! Hiệp tác lại !

Kinh tế Thế giới và tầm nhìn của Doanh nghiệp...

07/12/2013 10:28' AM
Tôi trích bài viết và phát biểu của mình trong hội thảo của PTI ( 14/12/2013 )….
.Chúng ta hãy đi qua quan niệm kiểu ‘chiến tranh’ : Thương trường là Chiến trường và Doanh nhân là Chiến sĩ ! Doanh nghiệp là xã hội thu nhỏ mà trình độ tạo giá trị văn minh của nó là quyết định, Doanh nhân là Quốc sĩ ....Thế giới mở, sức mạnh và lãnh thổ Quốc gia được hiểu : ( ảnh hưởng chính trị, lan tỏa văn hóa, thời gian truyền thông, sản phẩm phổ biến, đồng tiền được sử dụng ) trong phạm vi nào của Thế giới này !

 
Quản trị DN là trình độ văn minh cao của các Xã hội

Quản trị nội bộ doanh nghiệp

18/11/2013 10:10' AM
Một xã hội có trình độ văn minh cao thể hiện ở việc các Doanh nghiệp được quản trị như thế nào . Người CEO sử dụng tổ chức như một công cụ mục tiêu, sản xuất ra các giá trị dưới dạng SP / DV xã hội. Có thể có nhiều trí thông minh của mọi người, tài nguyên, tiềm năng, nguồn lực dồi dào nhưng không có nghĩa sẽ làm xã hội giàu có nếu không biết quản trị Doanh nghiệp... Tôi lồng vào bản nhạc : Cuộc sống ơi ! Ta mến yêu Người để hân hoan !
 
Cầu xin 'Đấng Tối Cao' bảo hộ !

'Định hướng Hiến Pháp'

08/11/2013 06:16' AM

Hiến Pháp là nền tảng của Xã tắc , trong đó thiết lập được : Công lý / Trật tự / Bình đẳng / An Hòa / Phát triển, từ đó làm nền tảng cho một Quốc gia Thịnh vượng ! Hiến Pháp là Kim chỉ Nam cho hệ thống Luật pháp và sự vận hành của cơ chế Nhà nước, tạo nên khả năng chọn lọc sử dụng những tinh hoa tham gia vào hệ thống quản trị xã hội. Hiến Pháp vừa là thượng tầng kiến trúc chính trị của mỗi Quốc gia, không ai, tổ chức nào riêng rẽ có thể áp đặt hay tùy ý thay đổi mà là Giá trị số 1 phải bảo vệ và tuân thủ. Tôi viết những điều này từ lâu rồi, về sau thỉnh thoảng mang ra đọc rèn tư duy xã hội ! Thế thôi !

 
Nhà nước chính danh phải phụng sự phát triển xã hội vì Nhân dân

Về khẩu hiệu ‘Nhà nước và nhân dân cùng làm’…

25/10/2013 12:27' PM
Một tổ chức không nên để có kẻ bất mãn tồn tại trong đó, nếu có thì trước hết người đứng đầu phải tự hỏi và có trách nhiệm ! Trong một Đất nước nhiều người Dân có thể gian khổ kiến Quốc, có thể có những lời ta thán và bất mãn, nhưng khi đó Vua cũng không có cái quyền trách Nhân dân ! Mọi lực lượng là ở Nhân dân, nhưng sự thất bại quản trị xã hội là do thể chế Nhà nước ! Nhân Dân lao động theo sở trường và lựa chọn của họ, chịu trách nhiệm về pháp luật. Còn Chính quyền phải chịu trách nhiệm cao nhất và duy nhất về trật tự và phát triển của Quốc gia !
 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Trang cuối
Về đầu trang   
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Chia sẻ Tín điều