Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Quốc gia thịnh trị mới hùng cường trong Thiên hạ !

Thế giới & Quốc gia

05/07/2012 02:59' PM
Nghề của tôi là nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực quản lý Nhà nước. Ở đó các học thuyết, kinh nghiệm các nước, tinh hoa xưa nay nhiều lắm....Tôi viết bài này như mong ước của một công dân bình thuwofng, có trách nhiệm với Đất nước mình. Chí ít thì giải trí tư tưởng. Tôi biết nhiều nguwofi suy tư thời thế, sáng tạo công việc, vẽ tranh, viết nhạc, làm thơ, chơi đàn....lắm khi chỉ để cho bản thân mình nghe...Nhiều khi bì cười chế, thì tự cười hiền lòng nhẹ bảo dạ : hay ho thú vị hơn bỏ thời gian mộng mị lô đề, ử mưu, tán bậy, làm xằng...
 
Tâm không thiện phong thủy vô ích !

Phong thủy – Những nguyên lý !

29/06/2012 09:37' AM
Vỗn dĩ không có gì tương khắc, chỉ có sự khác biệt, nên phải tạo ra sự Tương sinh. Điều tối cao của Phong Thủy là Hài hòa + Hợp lý + Hữu Dụng + Hưng thái...
Chìa khóa của Phong Thủy : Môi trường bên ngoài : Cây xanh / Môi trường bên trong : Tranh vẽ / Cân bằng Thiên Địa Nhân : Ánh Sáng....

 
Chết chỉ là hiện tượng Sinh vật chứ không phải là kết thúc !

Bí ẩn sau khi chết

13/06/2012 09:19' AM
Con người luôn tự hỏi : Ta từ đâu ? Ta về đâu ?...Sau cái chết là gì ? Có tiền Kiếp hay hậu Kiếp hay không ? Tôi có một số bài nghiên cứu viết về chủ đề này và liên quan, không ở chỗ mê tín mà là để điều chỉnh cuộc sống hiện tại thực, phát triển tư duy Hướng Thượng....Hiểu về Thế giới kì diệu hơn là Tham Sân Si của bản thân đối với cuộc sống ! Tôi luôn tin tưởng : Những hiện tượng và các suy tưởng luôn là Nghiệm của nhau...Cái, điều gì đang tồn tại ( dù trong đầu mỗi người chúng ta ) thì đúng là căn nguyên của nó và hệ quả của nó cũng đang tồn tại...Mở rộng câu Decarter : Tôi tư Duy là Tôi đang tồn tại, và Thế giới có cơ sở về điều đó đang tồn tại...
 
Chiến lược là bài toán lớn của Tương lai

Chiến lược Kinh doanh ( bổ sung )

24/05/2012 12:01' PM
Trong những bài giảng về Chiến lược Doanh nghiệp của mình, nhiều bạn hỏi tôi về những Slides tôi thiết kế sử dụng, nên tôi tiếp tục post để các bạn nghiên cứu.
Điều quan trọng trong học tập là khái quát, để từ đó mỗi Doanh nhân tìm thấy giá trị tham khảo hữu ích cho bài toán kinh doanh của doanh nghiệp mình. Tôi đã cố gắng tham chiếu những Slides của mình trong nhiều trường hợp thực tiễn của các loại doanh nghiệp khác nhau để qui nạp lại thành mô hình phổ quát như thế. Mỗi Slide có thể đọc độc lập và gắn vào những Slide khác. Qua đây tiếp cận đến cách mô hình hóa kiến thức ( dạng thức cao hơn nhiều kiều Mind Map )
 
Văn hoá là quá trình và năng lực tự cải hoá hướng tới Văn minh

Suy tư về Văn hoá hướng tới Văn minh

26/04/2012 09:57' AM
Tôi định nghĩa : Văn hoá là giá trị tinh thần tích luỹ ( vật thể hay phi vật thể ) của một cộng đồng / xã hội được sản sinh tự nhiên và có chọn lọc trong quá trình sống mang tính lịch sử dựng nước, giữ nước...Từ đó hình thành nên những tập tính lề thói, bản sắc phong hoá, tâm lý tín ngưỡng, năng lực văn minh ảnh hưởng cốt lõi vào cách hoạt động sống của từng cá thể trong chính cộng đồng / xã hội đó, đồng thời chi phối phương thức sống mang tính xã hội, các quan hệ ứng xử với các thực thể khác còn lại trong Thế giới...
 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Trang cuối
Về đầu trang   
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Chia sẻ Tín điều