Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Văn hoá là quá trình và năng lực tự cải hoá hướng tới Văn minh

Suy tư về Văn hoá hướng tới Văn minh

26/04/2012 09:57' AM
Tôi định nghĩa : Văn hoá là giá trị tinh thần tích luỹ ( vật thể hay phi vật thể ) của một cộng đồng / xã hội được sản sinh tự nhiên và có chọn lọc trong quá trình sống mang tính lịch sử dựng nước, giữ nước...Từ đó hình thành nên những tập tính lề thói, bản sắc phong hoá, tâm lý tín ngưỡng, năng lực văn minh ảnh hưởng cốt lõi vào cách hoạt động sống của từng cá thể trong chính cộng đồng / xã hội đó, đồng thời chi phối phương thức sống mang tính xã hội, các quan hệ ứng xử với các thực thể khác còn lại trong Thế giới...
 
Sự tốt đẹp nhất của xã hội ở cách quản trị xã hội !

Suy nghĩ về Quản trị Nhà Nước tốt.

21/04/2012 06:49' AM

Lịch sử quản trị mang tính Nhà Nước luôn phải dựa trên một luận thuyết trị Quốc đảm bảo tính ( kế thừa / tư tưởng / chính danh / dân sinh ). Kết hợp trong nó các phương diện tương quan chặt chẽ, hữu cơ ( Kinh tế / Xã hội / Chính trị / Quốc tế ). Công việc chính của tôi là giảng dạy ‘quản lý Nhà nước về kinh tế’, nên có thói quen suy tư, nghiên ngẫm về quản trị xã hội tốt. Trước khi đưa ý kiến của mình ( kết hợp với các bài khác ) , tôi trích lục sáu nội dung quản trị Nhà nước tốt ( Good governnance – How is it ?), tôi từng được học ở Học viện Hành Chính Công danh tiếng Singapore mang tên Lý Quang Diệu :

 
Quy tắc hữu dụng là tính hướng dẫn phổ biến của nó

Quy tắc (40 / 30 / 20 / 10) hay ( 4 / 3 / 2 / 1 )

16/04/2012 09:42' AM

Quy luật là những điều mang tính bản chất, khách quan và phổ biến của Sự vật hiên tượng hoặc về các hiện tượng Tự nhiên. trong Thế giới. Quy tắc vốn dĩ không phải là Quy luật, mà là 'những điều khái quát' do con người đề ra trên cơ sở những đặc điểm hoạt động có tổ chức trong xã hội , đi đến tính hướng dẫn cách ứng xử, hay gợi mở cách nghĩ .trong đa số các trường hợp... bởi chứa đựng những hợp lý phổ quát. Đưa ra những quy tắc chúng ta có thêm công cụ tư duy của mình...Đóc chính là thêm một bước cao hơn trong trí tuệ của chúng ta...

 
Thế giới có những quy luật, còn cuộc sống phải đề ra những quy tắc

Quy tắc (80 / 20) và Quy tắc (40 / 30 / 20 / 10)

07/05/2012 08:00' AM
Sự vật hiện tượng có thể được chúng ta xác định được bằng cảm tính hay định lượng. Về Cảm tính càng mang tính triết lí càng sâu sắc. Về Định lượng càng đo lường được bằng những con số thì càng tốt.
Thế giới trong đó diễn ra các Quy luật ( mang ý nghĩa phổ quát, thậm chí tuyệt đối, nên con người thường nói : Thế giới thuộc về Thượng Đế sinh ra ), gọi là tính Đạo. Nhưng trong cuộc sống có tổ chức của xã hội trí thông minh của con người là biết đề ra các Quy tắc ( có ý nghĩa điều chỉnh tương đối, với những phạm vi, không gian, đối tượng hữu hạn ) để tránh xung đột với nhau và với phổ quát, thuận với Quy luật ( gọi là tính Đức - như cách thiết hành của 'Quân / Sư / Phụ trong Tam cương - Khổng Tử ). Bởi vậy đã mang đậm đặc ý chí và thực tiễn của mỗi xã hội rồi !
 
Quản trị Nhà nước chứa đựng toàn bộ trình độ văn minh của xã hội

Quản trị Nhà nước & khuynh hướng văn minh

07/04/2012 10:45' AM
Tư tưởng 'cai trị' của giới thượng tầng, cùng với sự phát triển văn minh của tổ chức xã hội, đã lùi vào dĩ vãng ! Quản trị xã hội mang tính 'Nhà nước' trong đó Nhà nước là chủ thể của nền Thể chế văn minh: kiến tạo môi trường và tổ chức xã hội, đưa các lực lượng vào cùng tham gia quản lý! Không những chỉ là giúp người dân được mưu cầu Hạnh phúc thành công trong cuộc sống của họ, mà là mở rộng không gian sống trong Thế giới đa dạng, trong đó có ngày càng đầy đủ vị thế công dân của một Quốc gia: Độc lập, Bình đẳng, Tự do !
 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Trang cuối
Về đầu trang   
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Chia sẻ Tín điều