Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Quy tắc hữu dụng là tính hướng dẫn phổ biến của nó

Quy tắc (40 / 30 / 20 / 10) hay ( 4 / 3 / 2 / 1 )

16/04/2012 09:42' AM

Quy luật là những điều mang tính bản chất, khách quan và phổ biến của Sự vật hiên tượng hoặc về các hiện tượng Tự nhiên. trong Thế giới. Quy tắc vốn dĩ không phải là Quy luật, mà là 'những điều khái quát' do con người đề ra trên cơ sở những đặc điểm hoạt động có tổ chức trong xã hội , đi đến tính hướng dẫn cách ứng xử, hay gợi mở cách nghĩ .trong đa số các trường hợp... bởi chứa đựng những hợp lý phổ quát. Đưa ra những quy tắc chúng ta có thêm công cụ tư duy của mình...Đóc chính là thêm một bước cao hơn trong trí tuệ của chúng ta...

 
Thế giới có những quy luật, còn cuộc sống phải đề ra những quy tắc

Quy tắc (80 / 20) và Quy tắc (40 / 30 / 20 / 10)

07/05/2012 08:00' AM
Sự vật hiện tượng có thể được chúng ta xác định được bằng cảm tính hay định lượng. Về Cảm tính càng mang tính triết lí càng sâu sắc. Về Định lượng càng đo lường được bằng những con số thì càng tốt.
Thế giới trong đó diễn ra các Quy luật ( mang ý nghĩa phổ quát, thậm chí tuyệt đối, nên con người thường nói : Thế giới thuộc về Thượng Đế sinh ra ), gọi là tính Đạo. Nhưng trong cuộc sống có tổ chức của xã hội trí thông minh của con người là biết đề ra các Quy tắc ( có ý nghĩa điều chỉnh tương đối, với những phạm vi, không gian, đối tượng hữu hạn ) để tránh xung đột với nhau và với phổ quát, thuận với Quy luật ( gọi là tính Đức - như cách thiết hành của 'Quân / Sư / Phụ trong Tam cương - Khổng Tử ). Bởi vậy đã mang đậm đặc ý chí và thực tiễn của mỗi xã hội rồi !
 
Quản trị Nhà nước chứa đựng toàn bộ trình độ văn minh của xã hội

Quản trị Nhà nước & khuynh hướng văn minh

07/04/2012 10:45' AM
Tư tưởng 'cai trị' của giới thượng tầng, cùng với sự phát triển văn minh của tổ chức xã hội, đã lùi vào dĩ vãng ! Quản trị xã hội mang tính 'Nhà nước' trong đó Nhà nước là chủ thể của nền Thể chế văn minh: kiến tạo môi trường và tổ chức xã hội, đưa các lực lượng vào cùng tham gia quản lý! Không những chỉ là giúp người dân được mưu cầu Hạnh phúc thành công trong cuộc sống của họ, mà là mở rộng không gian sống trong Thế giới đa dạng, trong đó có ngày càng đầy đủ vị thế công dân của một Quốc gia: Độc lập, Bình đẳng, Tự do !
 
Chính trị tiến bộ thì phúc đức cho Xã tắc !

Suy nghĩ về Myanmar và Tư cách Chính trị

02/04/2012 09:26' AM
Hai năm trở lại đây trên Thế giới diễn ra bao nhiêu sự kiện Chính trị / kinh tế / xã hội / công nghệ...cùng tương sinh / tương khắc lẫn nhau trong nội bộ mỗi xã hôi và trên quy mô Toàn cầu ! Du sao thì chính trị vẫn là cách các nhà lãnh đạo Quốc gia dẫn dắt có tính quyết định Đất nước mình đi như thế nào giữa 'hai cặp phạm trù' đó! Vẫn biết rằng mọi sự trên đời đều đến lúc phải thay đổi. Nhưng những gì đang xảy ra ở Myanmar thì cũng có thể dùng từ 'ngạc nhiên' / hay 'ngoạn mục' cũng được !
 
Lãnh đạo phải có 'tính Đạo' trong những phẩm chất thiết yếu

Đôi lời bàn về Lực – Trí – Tài - Quyền - Thế - Đạo

22/03/2012 06:00' AM

Văn hoá - nghĩa mở rộng là “Đạo của con người” bất kể chủng tộc, xưa và nay, khiến cho con người có được hê giá trị vừa là nền tảng, vừa như 'tôn chỉ' trong đối ứng, xử thế với 'Thiên / Địa / Nhân ' !trong những đại cuộc mưu cầu! Để làm được việc lớn, mình phải ở vị trí lãnh đạo ! Trong đó Tâm / Tài / Trí / Quyền / Thế / Lực...là những phạm trù , 'công cụ' cho vị trí đó. Lẽ đương nhiên cũng cần có Văn hoá mang tính 'Đạo' để có và sử dụng những thứ đó....

Bài này đã được in trong cuốn sách 'Bàn về VH ứng xử người Việt' của tôi.

 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Trang cuối
Về đầu trang   
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Chia sẻ Tín điều