Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
ĐỊnh nghĩa là khởi nguồn của tư duy

Bản chất cùng Con đường của Nó

13/11/2015 09:50' AM
Tôi trong công việc thường thoát ly khỏi từ điển Ngữ Nghĩa mà đi vào Định Nghĩa! Dù chỉ là một cách hiểu về Sự vật / hiện tượng, nhưng là tiền đề của quá trình nhận thức. Khi định nghĩa được Sự vật / hiện tượng ngắn nhất, mà bao hàm nhất là ta đã tiệm cận tới bản chất của Nó ( nếu ai có muốn thêm gì là diễn giải cho cặn kẽ hơn , mở rộng cho từng 'từ khoá' trong định nghĩa đó ).
 
Thay đổi phát triển hay là mãi suy thoái!

TPP và những thay đổi

09/10/2015 08:39' AM
Hai hôm nay các phương tiện truyền thông đưa tin nhiều về TPP! Là một chuyên gia kinh tế, làm việc nhiều với các Doanh nghiệp, tôi xin viết ngắn gọn những điều rất cơ bản ( từ vĩ mô đến vi mô ) nhấn mạnh những điều cốt lõi, để không bị loãng vào biển thông tin, mong gợi ý đôi điều hữu ích với các Doanh nhân!
 
Hội nhập hạng nhất với 'Quốc gia' hạng một

Những 'định đề ' về một Đất nước hội nhập Quốc tế

23/09/2015 10:29' AM
Thường khi muốn kết luận về điều gì thì cần làm thống kê rộng và sâu về vấn đề đó! Nhưng quan sát, suy tư nhiều năm trong nghề nghiệp, tôi rút thấy những định đề dưới đây là ĐÚNG ( có nhiều điều không cần chứng minh về Lượng, mà được xem như định đề, ví như : 'dân trí cao thì quốc gia hưng thịnh' /' quản lý giỏi ắt ăn nên làm ra' / ' Nhân nào Quả nấy'....) .
 
Triết lý giáo dục : Nhân học để Nhân trị, vì xã hội văn minh tiến bộ

Về Nền Giáo dục Việt Nam

23/09/2015 10:22' AM
Chúng ta đều biết hơn trước rất nhiều ( nhờ Đất nước mở cửa hội nhập ) về các nền giáo dục của nhiều nước tiên tiến và các mô hình giáo dục đa dạng. Do đó rất nhiều cơ hội học tập ứng dụng. Để cải cách giáo dục, theo tôi nên với 5 nguyên tắc : 1. Phi chính trị ( về đường lối ) - 2. Xã hội hóa ( về thành phần ) – 3 Thị trường hóa ( về giá trị ) – 4. Nhân trị học ( về chương trình ) – 5. Văn minh hóa ( các phương thức )

 
Tương lai Thế giới phụ thuộc vào Thể chế Toàn Cầu !

Vài ý nghĩ về Thế giới tương lai

06/09/2015 10:10' PM
Công việc của tôi thường nghiên cứu giảng dạy về quản lý Nhà nước, nhiều khi tham gia bàn ‘việc vĩ mô’ ….Cũng có những trao đổi với các đồng nghiệp hay các nhà quản lý về thực trạng và viễn cảnh Thế giới….Tôi viết lại suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng theo phương châm : tư duy tự do về điều lớn để làm bình thường tốt những điều nhỏ…
 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Trang cuối
Về đầu trang   
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Chia sẻ Tín điều