Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Thay đổi phát triển hay là mãi suy thoái!

TPP và những thay đổi

09/10/2015 08:39' AM
Hai hôm nay các phương tiện truyền thông đưa tin nhiều về TPP! Là một chuyên gia kinh tế, làm việc nhiều với các Doanh nghiệp, tôi xin viết ngắn gọn những điều rất cơ bản ( từ vĩ mô đến vi mô ) nhấn mạnh những điều cốt lõi, để không bị loãng vào biển thông tin, mong gợi ý đôi điều hữu ích với các Doanh nhân!
 
Hội nhập hạng nhất với 'Quốc gia' hạng một

Những 'định đề ' về một Đất nước hội nhập Quốc tế

23/09/2015 10:29' AM
Thường khi muốn kết luận về điều gì thì cần làm thống kê rộng và sâu về vấn đề đó! Nhưng quan sát, suy tư nhiều năm trong nghề nghiệp, tôi rút thấy những định đề dưới đây là ĐÚNG ( có nhiều điều không cần chứng minh về Lượng, mà được xem như định đề, ví như : 'dân trí cao thì quốc gia hưng thịnh' /' quản lý giỏi ắt ăn nên làm ra' / ' Nhân nào Quả nấy'....) .
 
Triết lý giáo dục : Nhân học để Nhân trị, vì xã hội văn minh tiến bộ

Về Nền Giáo dục Việt Nam

23/09/2015 10:22' AM
Chúng ta đều biết hơn trước rất nhiều ( nhờ Đất nước mở cửa hội nhập ) về các nền giáo dục của nhiều nước tiên tiến và các mô hình giáo dục đa dạng. Do đó rất nhiều cơ hội học tập ứng dụng. Để cải cách giáo dục, theo tôi nên với 5 nguyên tắc : 1. Phi chính trị ( về đường lối ) - 2. Xã hội hóa ( về thành phần ) – 3 Thị trường hóa ( về giá trị ) – 4. Nhân trị học ( về chương trình ) – 5. Văn minh hóa ( các phương thức )

 
Tương lai Thế giới phụ thuộc vào Thể chế Toàn Cầu !

Vài ý nghĩ về Thế giới tương lai

06/09/2015 10:10' PM
Công việc của tôi thường nghiên cứu giảng dạy về quản lý Nhà nước, nhiều khi tham gia bàn ‘việc vĩ mô’ ….Cũng có những trao đổi với các đồng nghiệp hay các nhà quản lý về thực trạng và viễn cảnh Thế giới….Tôi viết lại suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng theo phương châm : tư duy tự do về điều lớn để làm bình thường tốt những điều nhỏ…
 
Văn hóa Tổ chức là hệ 'miễn dịch' của chính nó

Mô hình Văn hóa Tổ chức

25/08/2015 10:17' AM

Tôi có nhiều năm nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy, một chủ đề gắn bó hữu cơ trong quá trình làm việc đó là Văn hóa Tổ chức. Tổng kết lại bằng một Slide để chia sẻ với ai quan tâm ( tôi sử dụng mô hình do mình phát triển : Nhất Nghi / Lưỡng Cực / Tam Nguyên / Ngũ Hành ). Dù mỗi tổ chức có những khác biệt nhưng đều quy về mô hình chung nhất như dưới đây

 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Trang cuối
Về đầu trang   
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Chia sẻ Tín điều