Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Chế độ quyết định đường lối Quốc gia

Nhận dạng về Chế độ

25/06/2015 08:28' AM
'Chế độ' xã hội bao gồm: thể chế Nhà nước, thượng tầng chính trị, quản trị quốc gia, cá nhân lãnh đạo, giá trị Nhân dân!
Vượt lên lý luận cơ bản chúng ta đã biết, trong muôn biểu hiện của 'Chế độ' , mỗi người thử quan sát suy nghĩ về những nhận dạng dưới đây

 
khi không tiến hóa được là Xã hội thua toàn diện !

Tiến hóa của ‘Thực thể sống- xã hội’

25/06/2015 08:06' AM
Đã là một ‘Thực thể sống- Tự nhiên’ thì khuynh hướng tự thân của chúng là đi đến sự tiến hóa ‘đời sau mạnh hơn đời trước’ về năng lực sinh tồn và phát triển ( trong Loài và so với các Loài khác còn lại ). Thiên nhiên không thua bất cứ Loài nào, và mỗi Loài không thể ‘thắng Thiên nhiên’ nhưng phải ‘tự thắng’ các vấn đề của Loài mình !
 
Nhà nước tồn tại bởi Luật Pháp

suy cảm về Nhà nước và Pháp luật

23/05/2015 09:35' AM
 
Sức mạnh và chất lượng Nhân dân là quyết định

‘ Thể chế chính trị’ - sự tương tác giữa giới Lãnh đạo và Nhân dân

15/04/2015 05:10' PM
thể chế chính trị Tốt / Xấu sẽ quyết định bởi chất lượng tương tác giữa hai lực lượng giới Lãnh đạo và Nhân dân trong không gian Quốc gia như thế nào. Nhân dân có trình độ cao thì sẽ dễ tìm, bầu được giới Lãnh đạo xuất chúng, hiệu quả. Giới Lãnh đạo tốt đương nhiên sẽ nhiều năng lực mở đường khai phá ra những phương thức phát triển tiếp trình độ của Nhân dân ( về mọi lĩnh vực ).
 
Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Về Trưng Cầu Dân Ý

04/03/2015 03:44' PM
Đây là quyền gốc của một Nhà nước dân chủ trực tiếp được Hiến định, để đảm bảo ý chí và nguyện vọng của toàn dân thuộc mọi giới trong xã hội là cao nhất. Vì vậy, quyền đó được thực hiện từ Nhân dân, không bị gây khó khăn từ các nhóm lợi ích hay ngăn trở bởi các thực thể quyền lực khác. Tuy nhiên phải được luật hóa, tổ chức đúng chặt chẽ, khách quan, chính xác
 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Trang cuối
Về đầu trang   
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Chia sẻ Tín điều