Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Mỗi người tự nhận ra đúng sai thì bắt đầu quá trình tự quản trị tốt

Hiểu thế nào về 'đúng / Sai'

Nguyễn Tất Thịnh07:10' AM - Thứ ba, 25/11/2014
Tôi viết về 8 sự nhận dạng 'đúng/sai' tiền đề xây dựng Luật pháp và quản trị của các Tổ chức..


- Khi Nó hành động theo quy luật của Tạo hóa giành cho Nó sự mặc định được như thế khi sinh ra à PHẢI THỪA NHẬN THUỘC TÍNH QL CỦA NÓ
-
- Khi Nó không gây ra nguy hại từ bên trong Nó, phát tán ra, khiến nhiều cá thể khác bên ngoài buộc phải chống lại à PHẢI XEM XÉT VẤN ĐỀ CỦA NÓ ẢNH HƯỞNG NTN
-
- Khi Nó thực hiện các quyền tối thiểu mà mọi cá thể khác đều được như vậy trong hoàn cảnh tương tự à LUẬN VỀ TÍNH CHÍNH ĐÁNG TRONG MƯU CẦU CỦA NÓ
-
- Khi Nó tuân thủ các điều kiện được thông báo trước trên cơ sở lợi ích cơ bản của các bên không bị vi phạm à NÓ CÓ THÔNG TIN VÀ BIẾT ĐIỀU CẦN PHẢI CAM KẾT KO
-
- Khi nó cư xử theo phổ quát mà Cộng đồng thấy rằng Nó cũng bị hối thúc theo cách như vậy, trong tình huống như thế à CÁI LÝ CỦA SỐ ĐÔNG NÀO ĐƯỢC CHẤP NHẬN
-
- Khi Nó áp dụng các Quy tắc đặt ra cho Nó mà tránh xung đột với Quy tắc thiết yếu của Cộng đồng khác à SỰ TÔN TRỌNG VÀ BẢO TỒN NHAU
-
- Khi Nó có phòng ngừa những hậu quả xấu, được thừa nhận đã như thế, nhưng gặp lý do từ phía khác mà Nó bất khả à TÍNH ĐẾN YẾU TỐ KHÁCH QUAN
-
- Khi Nó đang theo đuổi việc chính đáng , không chủ ý lôi kéo, nhưng kẻ khác lạm dụng, bắt chước mà gặp điều xấu à KHÔNG BẮT NÓ CHỊU HÀNH VI CỦA KẺ KHÁC
Số lượt đọc:  542  -  Cập nhật lần cuối:  25/11/2014 09:51:53 AM
  Ý kiến của bạn:
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Chia sẻ Tín điều