Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Đời và Thơ
Đăng nhập

Ba câu chuyện về căn bệnh của tổ chức

26/04/2009 04:00' PM

Nhiều người trong cơ quan kia, mỗi khi bầu bán, biết mình chẳng thể giành nổi được vai vế gì nên quan niệm dĩ hòa vi quí rằng: Tớ đếch cần, ai làm thủ trưởng chẳng được.

 

Luận giải triết học Đông Tây vào cuộc sống

12/03/2009 01:42' PM

Cách định nghĩa trên cũng chỉ là một cách tôi qui ước về cách hiểu cơ bản nhất về Ngũ Hành của Sự vật Hiện tượng ( và quan niệm rằng đều chứa trong nó Sự Sống của chính nó, theo cách của nó).

 

Một thoáng cảm xúc mùa xuân

24/01/2009 04:39' PM

Một khái niệm rất cơ bản mà các Nhà Quản lí Vĩ mô hay Vi mô đều phải đối mặt và nhận trách nhiệm về chính mình trong sự nghiệp đảm trách dẫn dắt tổ chức mình trên con đường phát triển, đó là Tầm nhìn. Vậy tại sao phải xác định Tầm nhìn và Tầm nhìn là gì ?

 

Sự sống, môi trường, đẳng cấp loài và sự văn minh

02/01/2009 11:12' AM

Ai cũng biết Môi trường là Điều kiện Đủ, đặc biệt quan trọng để tạo ra sự Sống ( ý tôi muốn nói rằng chỉ sau Điều kiện Cần là ý muốn của Thượng Đế - điều được đề cập trong các Thánh Kinh ).

 
Giới thiệu sách

Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam

06/06/2006 02:28' PM

Cuối cùng là mong muốn sự phản tỉnh văn hóa, như luống đất đã được lật luống, trồng trên đó cây gì tùy thuộc vào mỗi người. Có nhiều thứ để trồng lắm, nhưng đó phải là những thứ tốt lành nuôi dưỡng chúng ta và thúc đẩy chúng ta phát triển...

 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Về đầu trang   
Liên kết web

Chia sẻ Tín điều