Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Không ở chỗ 'bao nhiêu' mà ngay và luôn !!!

Trăn trở về 'Bao nhiêu' ???

Nguyễn Tất Thịnh10:09' AM - Thứ tư, 13/07/2016
Thời gian bao nhiêu đá núi cũng phải mòn
Trải bao nhiêu kiếp tiến hóa nên Nhân loại
Đến bao nhiêu tuổi mới được coi là lớn
Đi bao nhiêu chặng đường mới trưởng thành khôn

!!!???

Mấy ngàn năm huyền sử không tạo nên tháp
Hàng thế kỷ xa hủ tục vẫn chất đầy
Nhiều thập niên qua chiến tranh còn sân hận
Bao nhiêu ngày buồn dân khóc với trời mây

!!!???

Núi công biển sức những thế hệ giữ rồi xây
Mong Quốc gia vinh, an sinh đến mọi ngày
Tình yêu Non Nước trả bằng muôn mạng sống
Bao nhiêu Vương triều đã có tệ hơn không

???!!!

Dân số bao nhiêu, Xã tắc sẽ mạnh hơn ?
Trí thức bao nhiêu, Dân tộc đỡ tủi hờn ?
Tài nguyên bao nhiêu, Xứ sở được thoát khổ ?
Cách mạng bao nhiêu , đổi kiếp mệnh Giang sơn ?


Chẳng hy vọng ‘bao nhiêu’ , hãy bắt đầu thôi !
Đừng cố bắc thang bao nhiêu để hỏi ‘Trời’ !
Vốn có bao nhiêu điều hay từ mặt đất !
Ngay và luôn, bao nhiêu Thiện góp cho đời !


Số lượt đọc:  339  -  Cập nhật lần cuối:  13/07/2016 10:11:54 AM
  Ý kiến của bạn:
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Chia sẻ Tín điều