Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Người Lương thiện có thể nghe thấy lời Thánh

Lời Thánh Nhân

Nguyễn Tất Thịnh09:51' AM - Thứ ba, 12/01/2016
Văn hoá Phương Đông có khái niệm 'THÁNH' ! Tôi tin đó là sự tồn tại của đấng Hiền Nhân cao cả hiền hoà Thiên toạ... Người dân đến Đền thờ thỉnh Thánh... Còn tôi được biết tiếng Thánh mọi nơi... nên gắng học cách nghe... sáng thêm đường đời... thấy nhẹ nhàng... Phải chăng cũng giống điều các bạn nghe thấy?

...
Người đã sinh ra Ta
Duyên phận từ Trời sa
Đất dung dưỡng tinh hoa
Nghiệp thành sum xuê quả

Ta dâng hiến tặng Đời
Hồn thánh thoát lên Trời
Xác xin hoàn lại Đất
Một kiếp người xong xuôi
...
Vùng Đất có miếu thờ
Trời thiêng không cần thấy
Chỉ khiến người mọc nảy
Tham sân si khôn cùng

Sân với cả Đất Trời
Tham tranh đoạt hơn người
Si vị kỷ chẳng nguôi
Thăng làm sao cho nổi

Ta đã thuộc về Trời
Trên cao thấu tỏ Đất
Đáng thương người nhỏ nhặt
Đày đoạ nhau đó thôi
...
Thế gian khắp muôn nơi
Bao la cơ hội sống
Chỉ cần yêu lao động
Trời Đất Người yêu thương

Hãy tạo nên con đường
Đắc Địa và thuận Thiên
Đối Nhân cốt chữ Hiền
Hoà chúng sinh an phúc
......
Số lượt đọc:  403  -  Cập nhật lần cuối:  12/01/2016 09:53:08 AM
  Trao đổi/Nhận xét/Bình luận:Tổng số:  1
Thêm lời của Thánh!
Huy Minh  - Email:  thminh07@gmail.com   (12/01/2016 11:43:56 AM)
Lão Tử viết:
"Lời ta dễ biết dễ làm,
Nhưng mà thiên hạ chẳng am, chẳng tường.
Lời ta nói có chủ trương,
Việc ta vốn có lối đường chốt then.
Nhưng mà tục tử ngu hèn,
Hiểu ta chẳng nổi chuyện xem thường tình.
Hiểu ta mấy bậc tinh anh,
Ít người hiểu nổi nên danh càng lừng.
Xưa nay những bậc Thánh nhân,
Ngọc tàng dưới lớp áo quần xác xơ." (Chương 70:Tri nan, ĐĐK)
-----
"Ðời này thánh kế vị vương,
Ðủ no đạo đức, văn chương trong mình.
Uy nghi trạng mạo khác hình,
Thác cư một góc kim tinh phương đoài.
Cùng nhau khuya sớm dưỡng nuôi,
Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân,
Binh thơ mấy quyển kinh luân,
Thiên văn địa lý nhân luân càng mầu.
Ở đâu đó anh hùng hẳn biết,
Xem sắc mây đã biết thành long.
Thánh nhân cư có thụy cung,
Quân thần đã định gìn lòng chớ tham." (Sấm ký Nguyễn Bỉnh Khiêm)
-----

Sách Trung Dung viết:
"Thánh nhân là bậc đại trí và hoàn hảo:
....
Chỉ những đấng chí thánh trong thiên hạ,
Mới có thể vì đời sang sửa đại kinh.
Mới có thể xây căn bản cho xã hội quần sinh,
Mới thấu rõ luật đất trời sinh hóa.
Những bậc ấy hết cần nương tựa,
Đức nhân ngài tuyệt thế.
Trí tuệ ngài thâm uyên.
Tâm hồn ngài mang nhiên.
Nên trừ phi bậc thông minh thánh trí,
Trừ những ai đạt mức trời tuyệt mỹ,
Ai là người hiểu nổi được khúc nhôi." (theo Bs Nhân tử Nguyễn Văn Thọ)
....
  Ý kiến của bạn:
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Chia sẻ Tín điều