Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Tính chất 'con buôn' làm nghèo xã hội

Ngừng cách của 'Con Buôn' !

Nguyễn Tất Thịnh12:07' PM - Thứ tư, 03/08/2016
NGỪNG CÁCH CỦA 'CON BUÔN'


. Tiền là tiên là phật
. Phật tay cầm bạc xâu
. Tiên ban câu tứ khoái

. Không quan tâm phải trái
. Cái gì lãi thì buôn
. Lấy giàu đo kém hơn
. Phì gia làm đích sống
. Đầu cơ cùng bong bóng
. Lao vào cuộc đỏ đen
. Chèo lên nhau bon chen
. Làm đời thêm bấn loạn
. Thải ra bao vấn nạn
. Làm bạn được ai đây
. Hội nhập mà trắng tay
. Vì thương hiệu Nước yếu

. Dẫu tài nguyên rất nhiều
. Do buôn mà kiệt hết
. Hôm nay ai cũng biết
. Buôn cả chức cả quyền
. Buôn thần thánh miếu đền
. Mọi chuyện đều bị buôn
. Để con buôn định giá

..... Nghĩ tương lai Quốc gia
. Tiến xa và sán lạn
. Phải đầu tư nhiều lần
. Ngăn chặn tính con buôn
. Mình giàu người cũng hơn
. Những công trình đua nở
. Triệu nhà vui rộng mở....
. Tạo giá trị thay buôn
. Đóng lại thời buồn thương....

Số lượt đọc:  419  -  Cập nhật lần cuối:  11/09/2016 01:45:20 AM
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Chia sẻ Tín điều