Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Tôi giải trí bằng tự giải phóng Tư tưởng

Ý tưởng về Trật tự Thế Giới mới ?

05/09/2012 10:43' AM

Sự phát triển Văn minh Vật chất dường như không cứu được Thế giới khỏi Hỗn mang ! Đồi hỏi Nhân loại cần đạt đến được Văn minh vượt bậc về Khả năng Tổ chức & Quản lý Toàn Cầu. Sơ đồ tôi mô tả dưới đây như một ý tưởng sơ khai về điều đó trong thực trạng của Thế Giới như chúng ta đang thấy ! Tôi rất thích câu nói của Bà Condoleezza Rice ( nguyên Bộ trưởng Ngoại Giao Mỹ ) : Chúng ta cần có đầu óc thực tế để hoạch định và làm thế nào tập trung mọi nỗ lực cho những mục tiêu đề ra, nhưng đừng bao giờ thôi đặt ra câu hỏi có cách nào có thể cho những điều không thể không )

 
Nói phải Củ cải cũng nghe. Có lý đi khắp Thiên Hạ. Có Tâm tên đâm ko thủng

Thời Thế & Chính Nhân

27/08/2012 08:15' AM

Quyền lực rất độc tôn, nhạy cảm và quyết liệt với bất cứ Ai, điều gì có dấu hiệu tranh chấp với nó và tạm tin dùng những gì đã vì nó và phục vụ nó mà thôi. Tôi cho rằng những Quan chức tuyệt với, những Chí Sĩ..họ là Chính Nhân khi không mưu cầu Quyền lực mà biết Thời biết Thế mà liên minh, sử dụng Quyền lực ( có thể không cần sở hữu nó ) để thực mưu cầu An Dân Trị Quốc. Như thế họ làm được nhiều việc to lớn và có ỹ nghĩa cho Xã Tắc lắm. Được coi là Sự nghiệp vẻ vang lắm. Vi Sự nghiệm để lại cho Đời cho Dân luôn luôn không phải là bằng mọi giá, bằng Sinh mạng của mình và bao người để mưu cầu Quyền lực mà vì đã đóng góp được gì, chuyển giao được gì hay ho, vững bền cho Hậu thế...

 
Quên đề nhớ ! Nhớ để định hướng hành động !

Nhớ và Quên

25/08/2012 12:19' PM
Tôi làm điều tra xã hội học ( là sự thật trong đời sống, nó diễn ra cho dù chúng ta thích hay không, có sẵn các lý giải khoa học hay không ) thấy rằng : 1. Người nhớ lâu là người hay hoài niệm, dễ định kiến, thậm chí cố chấp / 2. Người quên nhanh là người vô tâm, dễ rơi vào hời hợt, nặng là bệnh lý / 3.Biêt Nhớ và Quên ( tất nhiên là có bài test và tiêu chí cho điều này ) thường vô tư, trẻ lâu, suy nghĩ thanh thoát, có lỗi tư duy thích ứng nhanh nhạy / 4. Không biết quên thường là ‘ăn mày dĩ vãng’, không biết nhớ là lúng búng tương lai / 5. Biết cách Nhớ và Quên là cách xử lý thông tin hữu hiệu, hơn thế là phẩm chất…
 
Xã hội rắc rối là do 'Tính Ảo' con người tạo ra

Tính ảo và bất định của Tâm lý

06/08/2012 01:31' PM
'Bói toán' và mê tín ra đời nói chung xuất phát từ 'tính ảo và sự bất định Tâm lý' của con người, nhưng có nguyên do xã hội . Tôi định nghĩa : đó là trạng thái mà mỗi người kém tự tin về hiện tại, hoang mang về tương lai, trong đó lý trí, tinh thần và các năng lực sống thực bị đuối sức với áp lực những mưu câu, bởi những'chèn ép' từ ngoại cảnh. Đặc biệt trong môi trường xã hội các chuẩn về Giá trị tại nên Lòng tin bị rối loạn. Dưới đây tôi diễn giải điều đó bằng các ví dụ tôi từng biết và được chứng kiến.... Nhưng thực ra các bài viết tôi thường có ngụ ý lớn hơn đến những điều viết ra....
 
Việc Quốc gia đại sự là đại sự ở Dân chúng....

Trung Quốc, Biển Đông và Nước khác...

02/08/2012 10:37' AM
Vấn đề đại sự không chỉ ở nơi Đại Triều ! Mà trong nỗi lo, tâm trí và ý thức tự chủ, tự cường của Nhân dân....Xưa nay Trương Lương, Khổng Minh, Chu Nguyên Chương, Mao Trạch Đông....Obama, Holand...vốn là người dân đó thôi ! Tôi suy nghĩ từ thời còn sinh viên : Trời sinh ra Sự thì đã có sẵn cách giải ở quy luật ! Đất sinh ra Chuyện thì có sẵn cách giải ở sinh thái ! Người sinh ra Việc thì có sẵn cách giải ở dân chúng ! Quốc gia dính đại sự, thì Đất nước có nguồn lực, Xã tắc chứa đựng nhiều trí khôn, người dân thì luôn cống hiến...
 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Trang cuối
Về đầu trang   
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Chia sẻ Tín điều