Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Xã hội rắc rối là do 'Tính Ảo' con người tạo ra

Tính ảo và bất định của Tâm lý

06/08/2012 01:31' PM
'Bói toán' và mê tín ra đời nói chung xuất phát từ 'tính ảo và sự bất định Tâm lý' của con người, nhưng có nguyên do xã hội . Tôi định nghĩa : đó là trạng thái mà mỗi người kém tự tin về hiện tại, hoang mang về tương lai, trong đó lý trí, tinh thần và các năng lực sống thực bị đuối sức với áp lực những mưu câu, bởi những'chèn ép' từ ngoại cảnh. Đặc biệt trong môi trường xã hội các chuẩn về Giá trị tại nên Lòng tin bị rối loạn. Dưới đây tôi diễn giải điều đó bằng các ví dụ tôi từng biết và được chứng kiến.... Nhưng thực ra các bài viết tôi thường có ngụ ý lớn hơn đến những điều viết ra....
 
Việc Quốc gia đại sự là đại sự ở Dân chúng....

Trung Quốc, Biển Đông và Nước khác...

02/08/2012 10:37' AM
Vấn đề đại sự không chỉ ở nơi Đại Triều ! Mà trong nỗi lo, tâm trí và ý thức tự chủ, tự cường của Nhân dân....Xưa nay Trương Lương, Khổng Minh, Chu Nguyên Chương, Mao Trạch Đông....Obama, Holand...vốn là người dân đó thôi ! Tôi suy nghĩ từ thời còn sinh viên : Trời sinh ra Sự thì đã có sẵn cách giải ở quy luật ! Đất sinh ra Chuyện thì có sẵn cách giải ở sinh thái ! Người sinh ra Việc thì có sẵn cách giải ở dân chúng ! Quốc gia dính đại sự, thì Đất nước có nguồn lực, Xã tắc chứa đựng nhiều trí khôn, người dân thì luôn cống hiến...
 
Có Đức để hướng đến Đạo, có Đạo để hành được Đức

Mâu thuẫn Đạo Đức !

04/07/2012 09:20' AM

Cần thống nhất trước mấy nội dung căn bản trước khi tiếp cho chủ để của bài này. Tôi có viết một số bài, và ngay cuốn sách ‘Bàn về Văn hóa ứng xử…’ thì trong đó cũng chủ yếu nói về những hội chứng không lành mạnh từ sự mâu thuẫn về Đạo Đức mà ra. Tôi định nghĩa: ‘Mâu thuẫn Đạo Đức’ là sự mâu thuẫn gốc, nội tại, dẫn đến những hành vi, ứng xử của cá nhân, hay Cộng Đồng bị phân hóa, phải phân thân, tự phân hủy bản thân trong những nhận thức méo mó về Đạo Đức

 
Cách thờ cúng nói lên Tâm Đạo của con người và xã hội

Thờ cúng & Tâm Đạo

22/06/2012 05:37' PM
Tôi cũng được đi một số nơi trong ngoài nước, cũng chịu khó quan sát, tìm đọc, suy ngẫm về cội nguồn cũng như dòng chảy tín ngưỡng trong đời sống tâm linh của các xứ sở phát triển và đang phát triển, thậm chí còn là nơi sản sinh ra Tôn Giáo...Tôi kết hợp những điều hay của Thiên Chúa ( tiêu biểu phương Tây ) và của Nhà Phật ( tiêu biểu phương Đông ), thấy rất hay với đại đa số con người trong cuộc sống hiện đại: có thể hội tụ trong Tâm Đạo của mình nhiều tinh hoa của các Tôn Giáo khác nhau, miễn là 'hướng Thượng; được cách sống của bản thân để thánh thoát tin thần và phát triển hay ho...
 
Nền Chính trị tiến bộ là phúc đức lớn nhất của Quốc gia

Kỳ tích nào của Chính trị ?!

15/06/2012 11:15' AM
Trong bài này, Chính trị được hiểu là thuwojng tầng xã hội, tập hợp ) chủ thuyết / cai trị / quyền lực ) được thể chế một cách căn bản, mạnh mẽ và toàn diện nhất của mỗi một Quốc gia, nhằm tạo ra tính chính danh cao nhất cho một Chính Đản, hay một nhóm người, một cá nhân ở vị trí tối cao để quản trị điều hành Đất nước một cách hợp pháp tối đa
Tư tưởng thường sinh ra Chính trị, nhưng Chính trị tuyệt vời phải làm nảy nở và nuôi dưỡng được các tư tưởng Nhân sinh tiến bộ, và thực hành được nó
 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Trang cuối
Về đầu trang   
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Chia sẻ Tín điều