Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Tín Điều giác ngộ Chúng Ta

Chứng Ngộ về Tín Điều

21/04/2012 08:15' AM

Phần 2 : ( Tín Điều )
Phật Tổ nói : ta không có Kinh Bổn, mà chỉ là những quan sát, đúc kết, chiêm nghiệm trên đường đi vào Khổ nạn Trầm Luân của Chúng Sinh…mà nói ra thành lời, mà đem ra chia sẻ…Sau này các trường phái Phật pháp, các nhà Chùa đây đó dựa vào ( họ gọi là Kinh Pháp ) biên thành Giáo Lý, Kinh Kệ riêng của họ giao giảng mà thôi…Thâm chí nhiều khi thành ra âm u vô cùng…điều đó rất trái với tinh thần Phật Tổ : với bất cứ ai, thuyết Đạo phải khiến người : nếu chưa hiểu thì phải cảm được, nếu chưa cảm được thì phải hiểu được, rồi là ‘Giải Thế Vô Minh’ / ‘Hiện Thể Vô Vi’ / ‘Hữu Ngã Vô Chấp’ / / ‘Hóa Thân Vô Pháp’ / ‘Biến Đời Vô Ưu’

 
Ta kiểm chứng ! Ta ngộ Đời ! Ta dẫn dắt Cuộc sống !

Trình độ Tri thức sống cao là chứng nghiệm

16/04/2012 07:47' PM
Bài viết này bổ xung, mở rộng tiếp cho bài viết trước của tôi "Điều tra xã hội học'....Muốn cảnh tỉnh cho một thực trạng khá phổ biến trong 'cách nghĩ của cái đầu khôn' trong phòng giấy và ' làm việc bằng cái lưỡi' trong nhiều cuộc nghị sự của nhiều người, ở nhiều nơi... Cũng có ý muốn nói thêm về cái cách đi Chùa cúng bái về nhưng chả làm gì cho đúng Đạo, vì không thấu hiểu được lời của Phật dặn : 'Khi ngươi đang đi đến Ta, người chứng kiến hành vi của ngươi ! Khi ngươi đã đến Ta, Ta chứng giám tâm thái của ngươi ! Khi ngươi trở về phải tự kiểm chứng ngươi để đắc ngộ !"

Hơn thế, như các bài viết khác của tôi, luôn chứa đựng những nỗi niềm về Cuộc sống nhân gian...
 
Là Người hay thì mới nghĩ chuyện của Chó

Chuyện về con Chó

22/03/2012 09:00' AM

Trong số các con vật nuôi, tôi thích nhất là Ngựa! Với con người nó tuyệt vời mọi nhẽ, và ở mức đỉnh cao : kiêu dũng, trung thành, tận tuỵ, hữu ích mọi bề...và sở hữu hay điều khiển nó cần người phải hay ! còn con Chó, một cách bình thường, xưa nay với chủ nhân lựa chọn nó thì trí khôn chỉ là hàng thứ hai của sự lựa chọn, hàng đầu là sự cúc cung cơ, hàng thứ ba là cho gì hưởng nấy ! Thành thử : người ngu cũng có được con Chó tốt ! Là người không ngu nên suy nghĩ về Chó và những hoàn cảnh khiến nó thành ra như thế thấy thật đáng thương. Mới thấy chính cách của con Người mới làm biến đổi mọi điều thành ra vậy !

 
‘Lòng Người’ = ( Tâm -> Kỷ <- Tính ) -> ( Đạo & Đức ).

Đo 'Lòng người' và Đạo Đức !

18/03/2012 05:11' PM
Một trong những cách viết của tôi là dựa trên ‘đối thoại phân thân’ : nghĩa là tìm cách lý giải sâu hơn, khách quan hơn một chủ đề nhất định thông qua việc dựng nên câu chuyện hay đối thoại giữa những khái niệm / nhân vật…mang tính đối lập, nhưng tồn tại thống nhất ở trong cùng một thực thể. Tôi đang phát triển một chuỗi bài viết trong một cuốn sách đề cập về những phạm trù ‘Xã hội / Thế giới / Tâm linh’….Và đây là một dạng bài như thế. Trong quá trình đó tôi tự đắc ngộ cho mình không chỉ bởi hành trình trải nghiệm Thế giới quan quan mà là tạo được Tâm năng dẫn dắt ý hướng nhân sinh của mình
 
Sức mạnh của Xã hội tạo nên khả năng làm đúng của Chính quyền !

Cùng xã hội suy nghĩ về vụ “Ông Vươn Tiên Lãng”

09/02/2012 10:36' AM
Tư tưởng Nguyễn Trãi sáng ngời, như là tinh hoa, Đạo muôn thuở của việc An Nội Đối Ngoại : Việc nhân nghĩa cốt ở yên Dân ! Lấy Nhân nghĩa để thắng hung tàn ! Lấy Trí nhân để thay cường bạo ! Vụ việc “Ông Vươn Tiên Lãng” khiến chúng ta cùng nghĩ đến những 'Tầng Trách nhiệm' và cách xử lý nó :
Các Tầng Trách nhiệm từ thấp đến cao : ( Trách nhiệm hành vi -> Trách nhiệm Tổ chức -> Trách nhiệm Xã hội -> Trách nhiệm Chính trị ) --> đều phải gắn với xử lý pháp luật theo mức độ hậu quả. Nhưng càng ở tầng trách nhiệm cao thì càng phải được xử lý triệt để về mặt xã hội và thể chế !!!
Vụ 'Ông Vươn Tiên Lãng' sẽ là 'sự kiện lịch sử' phản tỉnh trước hết đối với năng lực thực hành tính chính danh và pháp chế của Chính Quyền
 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Trang cuối
Về đầu trang   
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Chia sẻ Tín điều