Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Chính trực là sức mạnh của Tinh thần

Giá trị và sức mạnh của Chính trực

01/05/2016 07:08' AM
Viết những điều này…lòng như chảy máu….nhưng bừng lên niềm tin vào sức mạnh của sự Chính trực ( không liên quan gì đến chức vụ, giàu nghèo, giới tính, tuổi tác…mà gắn với từng người cụ thể dù là ai ),với ý nghĩa : Chính Trực cho Con người sức mạnh : Chân thành để chọn mang được điều hữu ích, có Chân Tín để làm được việc lớn, giữ Chân hành để qua khổ nạn, và hun đúc Chân Đạo để có thể hóa giải sai lầm và hiểm nguy.
 
thương hiệu quốc gia thuộc về nhân dân

Trong hội nhập, ai xuất khẩu gì để thêm giá trị thương hiệu quốc gia?

24/03/2016 11:11' AM
Trong Thế giới hội nhập, mà mỗi Quốc gia phải tich luỹ được các giá trị toàn cầu và sức mạnh đa cực bởi hệ năng lực sản sinh ra những thứ giá trị. Mỗi Quốc gia PHẢI XUẤT KHẨU ĐƯỢC GIÁ TRỊ NÀO ĐÓ MÀ THẾ GIỚI CẦN !
 
Đạo vô chấp, Đức vô ngã

Bàn về Đúng / Sai và Thắng / Thua

26/02/2016 04:06' PM
Người ta tranh luận hay xử sự thường có khuynh hướng khẳng định Đúng / Sai và Thắng / Thua. Nhưng đó chỉ là một bước nhỏ của cả chuỗi hành xử trong cuộc đời. Đạo vô chấp / Đức vô ngã thì không cần tính đến những điều đó nữa.
........
 
tổng kết đúng hơn nhiều lý luận mò

10 Nhân Quả của Việt Nam ?!

12/02/2016 08:37' AM
Chỉ là suy nghiệm của cá nhân tôi: 10 điều tôi viết ( theo thứ tự Sinh / Phát ) dưới đây vừa là Nhân vừa là Quả của Việt Nam ( nhìn thấy rõ trong nhiều chục năm gần đây ?! ). Tôi đã trao đổi thử với nhiều cán bộ đảng viên tôi biết, họ đều thấy tất cả các điều trong bài này từ chính thuyết đến hiện thực , được toàn xã hội thừa nhận là đã và đang như thế ). Chúng ta phản tỉnh nhận thức để sửa chữa 'Nhân / Quả' ấy sao cho tốt hơn, nếu thấy đúng và muốn! Không thì thôi , thế thôi !
 
'Hào Kiệt như Sao buổi sớm'

10 điều trăn trở....

29/01/2016 09:10' AM
Nhân dân có biết bao trăn trở, còn tôi viết những dòng này , là cảm xúc cá nhân, với mong muốn 'việc nhân nghĩa cốt ở yên Dân' và với niềm tin vào Dân tộc chúng ta sẽ có nhiều ‘Hiền Nhân’, dấy lên Lương Tri để quét sạch điều xấu, sửa chữa điều sai....dù thế nào!!! Rồi tự nhắc luôn cố gắng làm tốt công việc bé nhỏ của mình là chia sẻ tri thức quản trị tốt với các bạn doanh nhân!!!
.....
 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Trang cuối
Về đầu trang   
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Chia sẻ Tín điều