Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Khí chất Dân tộc -> Hồn thiêng Đất Nước -> Sức mạnh Quốc Gia

Định nghĩa về các Quốc Gia

Nguyễn Tất Thịnh09:46' AM - Thứ hai, 04/11/2013

Các Quốc gia hiện nay trong quá trình tồn tại và phát triển đã mang trong mình sự pha trộn ở mức độ khác nhau những giá trị bản sắc riêng của các Dân tộc trong họ và giá trị chung của Thế giới để hội nhập Toàn Cầu. Tôi cho rằng, dù thế, tính Gene Trội của mỗi Quốc Gia là khuynh hướng chủ đạo quy định họ là Ai, chất lượng tồn tại, đặc tính phát triển và năng lực hội nhập ra sao. Gene Trội đó không phải là sự pha trộn bình quân giữa các Gene Dân Tộc có trong lòng Quốc Gia đó, mà là sự ảnh hưởng chi phối của các tập tính Xã hội do lịch sử mà nó trở thành phổ biến, nổi trội hay không. Vì thế có cả ý nghĩa tích cực và tiêu cực trong Gene Trội như thế, tùy vào lịch sử tiến hóa của mỗi Quốc Gia, và đến nay là năng lực sửa chữa Gene sao cho Gene đó thâm nhập vào từng cá thể, các tổ chức Vi mô và Vĩ mô để Quốc Gia mở mày mở mặt với Thiên Hạ. Một anh chàng có nhiều cơ hội lấy vợ tốt khi cái Gene ưu trội của anh ta ( sinh học, gia tộc, xã hội ) có ưu trội so với mặt bằng Gene còn lại hay không…từ đó con cái anh ta cũng được thừa hưởng cái Gene đó….


Tôi quan sát và tổng kết như những slides dưới đây như một sự ngụ ý vui vui để lột tả cái ý nghĩa về Gene Trội như thế để định nghĩa tổng quát về các Quốc Gia, chứ không hẳn là bạn có đồng ý hay không, nhưng với cách như thế bạn có thể sửa chữa lại theo ý mình cho nó hay hơn…


Số lượt đọc:  511  -  Cập nhật lần cuối:  04/11/2013 03:33:09 PM
  Ý kiến của bạn:
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Chia sẻ Tín điều