Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Người Vĩ đại có tư tưởng và thực hành được ở QG mình, ảnh hưởng Toàn Cầu

Danh Nhân Thế Giới - Những nhà tư tưởng và đại cải cách

23/09/2013 08:02' AM
Tôi xưa nay rất thích đọc, tìm hiểu về các Danh Nhân ! Chí ít thì cũng để phát triển nhân cách của mình và truyền cảm hứng về họ với những người có ý nghĩa mà tôi gặp. Quá trình đó cho tôi hiểu ra rất nhiều điều trong cuộc sống của Nhân loại đến đời sống của mỗi người có trách nhiệm cụ thể. Tất cả đều được dẫn dắt bởi tư tưởng cháy rực như Mặt Trời, hiện thực bởi ý chí siêu thường hơn Sấm Sét…Lấy Xã hội rộng lớn làm trung tâm, lực lượng, nguồn cảm hứng để đạt các mục tiêu cải cách. Tôi đúc rút ra một số điều điển hình nhất với mỗi Danh nhân kiệt xuất này, và cố học lấy được một điều nào trong đó…
 
Why Can Time not come back?

Why Can Time not come back?

23/09/2013 06:15' AM
Let’s imagine that You were at the age of 47 at T(5000) point and dreamed of living in such perfect conditions as Natural, Peaceful and Ideal Society, and everything that meets your demands.
 

Dialogue between Subconsciousness and Superconsciousness

23/09/2012 04:33' PM
In order to follow the dialogue, let’s imagine as follows

Human is compared to a Glass Case:

The space location the Glass Case put in is Consciousness – The external world is Unconsciousness – The ability to understand the External world of the glass case is Subconsciousness – The image of the external world reflected on the glass case is Superconsciousness.
Subconsciousness (TT): I am like the Soul of Essential Being, but normally I can not feel myself. Thus, when Anyone comes into Me, I can realize Them. At the same time, I can not feel myself because my Essential Being has never existed before. Thus, I feel starved.
 

Returning Good means Dissatisfaction???

30/10/2011 06:00' AM
In every election of an organization, being unable to reach higher position, some people often say “I do not need that position, so anyone can be chosen as the leader” and easily vote the suggested person. This kind of person is often known to be “a bad compromise is better than a good lawsuit”
 
working culturally and living meaningfully

Contemporary Night

21/10/2011 03:06' PM

PTI Education Group highly appreciates the creative and talented individuals experiencing the challenging working environment. This performance, the start of a series of projects developing the community culture, not only bears the spiritual meaning for entrepreneurs and audiences but also expresses our devotions to helping a better community on the whole. A luxury ambition but practical vision! It is all up to all of us!

 
1
2
3
4
5
Trang cuối
Về đầu trang   
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Chia sẻ Tín điều