Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập | Đăng ký
'Hào Kiệt như Sao buổi sớm'

10 điều trăn trở....

29/01/2016 09:10' AM
Nhân dân có biết bao trăn trở, còn tôi viết những dòng này , là cảm xúc cá nhân, với mong muốn 'việc nhân nghĩa cốt ở yên Dân' và với niềm tin vào Dân tộc chúng ta sẽ có nhiều ‘Hiền Nhân’, dấy lên Lương Tri để quét sạch điều xấu, sửa chữa điều sai....dù thế nào!!! Rồi tự nhắc luôn cố gắng làm tốt công việc bé nhỏ của mình là chia sẻ tri thức quản trị tốt với các bạn doanh nhân!!!
.....
 
Khoa học nào cũng cần thực nghiệm

Thí nghiệm quản trị kiểu F.Taylor

12/01/2016 09:42' AM
Các nhà quản trị hẳn đã biết và đọc Frederick Winslow Taylor – người được xem là ‘cha đẻ của quản trị khoa học’. Tôi mất nhiều thời gian tìm hiểu và khảo cứu về Ông …( để tôi viết về một thí nghiệm quản trị theo phong cách của Ông ) – càng nghiệm trong thực tế đi làm việc nhiều nơi… càng thấy quá đúng về phương diện : lãnh đạo / thể chế / tổ chức / môi trường / và hành vi người lao động…. Đồng thời tôi mở rộng các kết luận để chũng ta cùng tham khảo…
……………
 
Đạo tại Trời, đi vào chúng sinh

đối thoại về 'ĐẠO' trong Nhân Gian

02/01/2016 09:32' AM
Xưa đến nay ‘ĐẠO’ là một khái niệm vĩ đại ! Đã được bao nhiêu hiền kiệt, lớp người suy tưởng, tìm kiếm và tiếp cận thực hành… Cá nhân tôi trong các bài giảng cũng hay đưa ‘ĐẠO’ vào để vừa làm gốc, vừa sáng soi hơn cho những sự vật hiện tượng muốn diễn đạt, thành giải pháp…. Hôm nay ngày Tết Dương Lịch, cùng thiên nhiên…vừa đi vừa viết thêm ( như cho chính mình tự hiểu hơn ) dưới dạng ‘đối thoại với các NHÂN VẬT’
…………….
 
Trái đát được tạo ra, nhưng con người phải giữ gìn

Hiểu biết về Trái Đất và Sự Sống

02/01/2016 09:24' AM
Hàng ngày chúng ta giành sức lực thời gian để làm những điều cụ thể....tôi cũng thế ! Nhưng một trong những giải trí tinh thần tư duy của tôi vẫn dành cho những điều lớn lao...thấy thêm chất lượng, năng lượng cho khi làm việc khác... Tôi viết bài này không để nói lại kiến thức chúng ta đã cùng biết, mà để ngưỡng mộ tầm cỡ trí tuệ của những vĩ nhân suy tư về Thế giới....và cùng định hướng giữ gìn Sự sống ...
 
NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Liên kết web