Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập | Đăng ký
Tâm không thiện phong thủy vô ích !

Phong thủy – Những nguyên lý !

29/06/2012 09:37' AM
Vỗn dĩ không có gì tương khắc, chỉ có sự khác biệt, nên phải tạo ra sự Tương sinh. Điều tối cao của Phong Thủy là Hài hòa + Hợp lý + Hữu Dụng + Hưng thái...
Chìa khóa của Phong Thủy : Môi trường bên ngoài : Cây xanh / Môi trường bên trong : Tranh vẽ / Cân bằng Thiên Địa Nhân : Ánh Sáng....

 
Thời gian không ngừng chảy và Con Người cố làm cho Cuộc sống không kết thúc

Hành trình làm lại Cuộc Sống

21/04/2012 09:11' AM

Cần thống nhất về Hai Định Nghĩa tôi dùng trong chuyện viết dưới đây :
Đạo : là năng lực cảm nhận, hiểu biết và tuân thủ những Qui Luật của Tạo Hóa để duy trì và phát triển cuộc sống An hòa, tối thiểu xung đột và hủy hoại…để muôn Loài khác, điều khác, thứ khác vẫn có cơ hội tồn tại như Tạo Hóa từng ban cho nó, trao cho nó cái vai trò tham gia vào Qui luật vĩ đại đó
Chính trực : là khả năng của mỗi người vượt qua được thử thách của Cuộc sống, chấp nhận được khổ nạn, gian khó mà bằng với chính Bản Thân minh là sự chứng thực những điều tuyệt vời còn lại của Cuộc sống, giữ được ‘Đạo Đời’

 
Tín Điều giác ngộ Chúng Ta

Chứng Ngộ về Tín Điều

21/04/2012 08:15' AM

Phần 2 : ( Tín Điều )
Phật Tổ nói : ta không có Kinh Bổn, mà chỉ là những quan sát, đúc kết, chiêm nghiệm trên đường đi vào Khổ nạn Trầm Luân của Chúng Sinh…mà nói ra thành lời, mà đem ra chia sẻ…Sau này các trường phái Phật pháp, các nhà Chùa đây đó dựa vào ( họ gọi là Kinh Pháp ) biên thành Giáo Lý, Kinh Kệ riêng của họ giao giảng mà thôi…Thâm chí nhiều khi thành ra âm u vô cùng…điều đó rất trái với tinh thần Phật Tổ : với bất cứ ai, thuyết Đạo phải khiến người : nếu chưa hiểu thì phải cảm được, nếu chưa cảm được thì phải hiểu được, rồi là ‘Giải Thế Vô Minh’ / ‘Hiện Thể Vô Vi’ / ‘Hữu Ngã Vô Chấp’ / / ‘Hóa Thân Vô Pháp’ / ‘Biến Đời Vô Ưu’

 
Hội đồng Chuột chỉ bàn về việc của Chuột được mà thôi

Hội Đồng Chuột

21/04/2012 06:00' AM

Nói chung mọi người kinh sợ và ghét Chuột theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chuột thường bị gán với những chữ 'Tiểu...' ( tất nhiên theo nghĩa rất xấu ). Nhiều người tuyệt vời, giỏi giang và mạnh mẽ lắm nhưng bị rối loạn và ám ảnh bởi vài con Chuột. Nhưng Tôi lạc quan cho rằng chúng ta đã có sẵn thái độ và cách thức tích cực của mình để khống chế được được Chuột và những vấn đề sinh ra bởi chúng...

 
Là Người hay thì mới nghĩ chuyện của Chó

Chuyện về con Chó

22/03/2012 09:00' AM

Trong số các con vật nuôi, tôi thích nhất là Ngựa! Với con người nó tuyệt vời mọi nhẽ, và ở mức đỉnh cao : kiêu dũng, trung thành, tận tuỵ, hữu ích mọi bề...và sở hữu hay điều khiển nó cần người phải hay ! còn con Chó, một cách bình thường, xưa nay với chủ nhân lựa chọn nó thì trí khôn chỉ là hàng thứ hai của sự lựa chọn, hàng đầu là sự cúc cung cơ, hàng thứ ba là cho gì hưởng nấy ! Thành thử : người ngu cũng có được con Chó tốt ! Là người không ngu nên suy nghĩ về Chó và những hoàn cảnh khiến nó thành ra như thế thấy thật đáng thương. Mới thấy chính cách của con Người mới làm biến đổi mọi điều thành ra vậy !

 
Xã hội tạo ra Chính khách, và Chính khách tạo ra xã hội

Cảm nghĩ Xã hội về Chính khách

30/12/2011 06:37' AM

Tôi lúc đầu cố gắng thử chọn ra 10 Chính khách VN tiêu biểu. Nhưng rồi tự thấy không làm được. Lý do chính là đã ‘tiêu biểu’ thì phải có ( Cái / Điều / Sự ) tiêu biểu thật, điển hình, được thừa nhận bởi xã hội...Tôi tạm đưa ra vào tiêu chí tiêu biểu thế này ( mà người Việt Nam bình thường có thể tiếp cận được ) :
- Được nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông trong ngoài nước
- Được thừa nhận về vai trò tích cực trong những điều được đánh giá hay nêu ra
- Được dân chúng kỳ vọng cao về trách nhiệm, nghĩa vụ cải cách ở cương vị của họ
- Mức độ ảnh hưởng to lớn trong các động thái của họ đối với xã hội là sự thật hiển nhiên
- Những nghị sự của họ đưa ra về lĩnh vực đảm trách là tâm điểm có tính chiến lược QG

 
Trình độ của con người ở chỗ đo lường chân thực được gì

Tam nguyên Tiêu chí đánh giá một năm…

27/12/2011 05:11' PM

Con người sống có mục tiêu ! Nên đạt được gì trong một thời gian qua, đó là điều quan trọng ! Nhưng quan trọng hơn là cách đánh giá khách quan, đo lường được thực chất của ‘sự đạt được’ ấy thông qua những tiêu chí khác nhau, hơn nữa qua những con số tương tác đó phản ánh được chiều sâu của tư duy chúng ta nhìn vào sự việc để có cơ hội điều chỉnh và cải thiện được cách đi đến Tương lai của mình… Kinh tế là phương diện cơ bản và quan trọng bậc nhất của mỗi gia đình, doanh nghiệp cho đến Quốc Gia

 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Trang cuối
NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Liên kết web