Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập | Đăng ký
Cầu xin 'Đấng Tối Cao' bảo hộ !

'Định hướng Hiến Pháp'

08/11/2013 06:16' AM

Hiến Pháp là nền tảng của Xã tắc , trong đó thiết lập được : Công lý / Trật tự / Bình đẳng / An Hòa / Phát triển, từ đó làm nền tảng cho một Quốc gia Thịnh vượng ! Hiến Pháp là Kim chỉ Nam cho hệ thống Luật pháp và sự vận hành của cơ chế Nhà nước, tạo nên khả năng chọn lọc sử dụng những tinh hoa tham gia vào hệ thống quản trị xã hội. Hiến Pháp vừa là thượng tầng kiến trúc chính trị của mỗi Quốc gia, không ai, tổ chức nào riêng rẽ có thể áp đặt hay tùy ý thay đổi mà là Giá trị số 1 phải bảo vệ và tuân thủ. Tôi viết những điều này từ lâu rồi, về sau thỉnh thoảng mang ra đọc rèn tư duy xã hội ! Thế thôi !

 
Khi có đức Tin, con người có thêm sức mạnh Tuyệt đối

đốt lên những Tâm nguyện...

05/11/2013 12:18' PM
Tôi viết những dòng dưới đây với Đức Tin về Thượng Đế ! Dù không ai định nghĩa được Thượng Đế là gì, thì tôi vẫn cố nuôi và bằng Đức Tin để biết rằng Người hiện hữu, gửi đến Người Tâm nguyện…
Chúng con đi trong tám phương Đất, kính tạ Đức Chúa ở chín phương Trời ! Lạy Đức Phật ở phương thứ Mười ! Dù lầm mình trong muôn sự khó, hướng tới Đạo Người, cầu xin soi sáng…

 
Nhân Quả là sự chuyển hóa Năng lượng và Vật chất Sáng Tối

Mô tả về Nhân Quả ( 9 )

04/11/2013 09:28' PM
Tôi đã có những bài viết sử dụng các quy luật và học thuyết Vật lý ( Ngẫu nhiên, Bất định, Tương đối, Xác suất, Lượng tử…) để giải thích về Nhân Quả ! Trong bài này 9 là bài cuối cùng – số 9 ‘Cửu Tuyền’ để mô tả thêm về Nhân Quả, gắn với 4 khái niệm ( Xác, Hồn, Vong, Linh ) của một người sau khi chết. Rồi bị tái đầu thai hay được siêu thoát như thế nào. Cho nên Sống Khôn mới chết Linh ! Bay vào Vũ trụ được mới nhận biết, tiên lượng được muôn sự vật xuyên thời gian và không gian…chứ cứ trong quan ngoài quách của kẻ sống tồi thì chỉ ám địa mê nhân mà thôi….

 
Khí chất Dân tộc -> Hồn thiêng Đất Nước -> Sức mạnh Quốc Gia

Định nghĩa về các Quốc Gia

04/11/2013 09:46' AM

Các Quốc gia hiện nay trong quá trình tồn tại và phát triển đã mang trong mình sự pha trộn ở mức độ khác nhau những giá trị bản sắc riêng của các Dân tộc trong họ và giá trị chung của Thế giới để hội nhập Toàn Cầu. Tính Gene Trội của mỗi Quốc Gia là khuynh hướng chủ đạo quy định họ là Ai, chất lượng tồn tại, đặc tính phát triển và năng lực hội nhập ra sao...

Rất may là bây giờ có thể thay đổi Gene được !

 
Không tin vào Nhân Quả thì Xã hội đã vô cùng tối tăm

Nói thêm về Nhân Quả ( phần 8 + )

26/10/2013 08:10' PM
Nhân Quả về phương diện vật lý từ 4 quy luật : lượng đổi chất đổi, bảo toàn vật chất và năng lượng, phủ định của phủ định, mâu thuẫn giữa các mặt đối lập. Nhưng Nhân Quả Nhân Gian thì : 1. Thân mỗi người gồm : Thể ( quá khứ ) , Tâm ( hiện tại ), Thần ( tương lai ), từng giây phút sống đều hội vào cả Ba Thì đó, xuyên kiếp..... 2. Cách của mỗi người đi vào Hành ( hoạt động ) Sinh ( cách sống ), Hỗ ( tương tác ) với Thiên địa Nhân, quán xuyến là Chính Đạo chỉ có Ba từ : Chân Thiện Mỹ… và Nhân Quả Nhân Gian. Nhân Quả thiên về xây dựng Niềm Tin ! Nếu con người không tin vào Nhân Quả nữa thì Xã hội đã vô cùng tăm tối ! Để còn hy vọng vào sự công bằng tuyệt đối ở Luật Nhân Quả
 
Nhà nước chính danh phải phụng sự phát triển xã hội vì Nhân dân

Về khẩu hiệu ‘Nhà nước và nhân dân cùng làm’…

25/10/2013 12:27' PM
Một tổ chức không nên để có kẻ bất mãn tồn tại trong đó, nếu có thì trước hết người đứng đầu phải tự hỏi và có trách nhiệm ! Trong một Đất nước nhiều người Dân có thể gian khổ kiến Quốc, có thể có những lời ta thán và bất mãn, nhưng khi đó Vua cũng không có cái quyền trách Nhân dân ! Mọi lực lượng là ở Nhân dân, nhưng sự thất bại quản trị xã hội là do thể chế Nhà nước ! Nhân Dân lao động theo sở trường và lựa chọn của họ, chịu trách nhiệm về pháp luật. Còn Chính quyền phải chịu trách nhiệm cao nhất và duy nhất về trật tự và phát triển của Quốc gia !
 
Cách xấu của con người sinh ra sự quái quỷ

Những trải nghiệm với bọn động vật !

23/10/2013 03:09' PM
Tôi từng viết về động vật, đúng hơn là mượn động vật để nói về nhiều điều mà chúng ta nên suy nghĩ….Nay viết tiếp ba truyện có tính ‘ giả định’ nhưng có ‘lý’…. Chí ít, động vật…là loài có não tương đối phát triển hơn muôn sinh vật bình thường khác….nên có thể dùng để thí nghiệm cách con người đã tác động vào chúng bởi cách đối xử của mình…để trải nghiệm về hậu quả...mà tự điều chỉnh mình nên như thế nào…
 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Trang cuối
NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Liên kết web