Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...

Cảnh báo xã hội

Nguyễn Tất Thịnh  29/05/2009 03:22:05 PM 

» Bàn về Tâm linh và Tâm thức
» Suy tưởng tiếp cận Tâm Linh
» Ba quy luật Trời - Đất - Người
» Những triết lý Tâm Linh
» Cảnh báo xã hội

Nguyễn Tất Thịnh

- Chuyên gia tư vấn Doanh nghiệp
- Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia

Cùng một tác giả :

1. Nghề giám đốc, NXB Chính trị quốc gia , 2002 (sắp đăng tại chungta.com)

2. Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam , NXB Phụ nữ, 2006 (
Sắp ra mắt )

3. Hành trình về Tâm linh bản ngã

>>
Xem trang Tác giả...