Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Từ sự bình thường biến mọi người thành những yếu tố đầu tư phát triển được

Hệ thống Quản trị Nguồn Nhân Lực

Nguyễn Tất Thịnh  24/05/2010 11:34:14 AM 

Sau nhiều năm làm việc chúng ta đều nhận thấy : mọi cái có thể thuê mua được, nhưng Hệ thống Quản trị NNL của một Tổ chức không tốt thì vô hiệu mọi chiến lược, mọi đầu tư không bởi do Xã hội hay tổ chức đó thiếu những kẻ hay người giỏi...Cũng không phải vì trong Tổ chức có nhiều người xấu...Hoặc không có người Tài lãnh đạo... Mà vì các Tổ chức đó Quản lí ko có tính Hệ thống, bị phụ thuộc nhất thời vào một chuyên gia, vào tiền, vào quan hệ cá nhân, vàp cơ may...Cho nên càng mở rộng qui mô các Nhà Quản lý càng mệt mỏi, tổ chức càng rối bời, triển khai càng nhiều dự án càng thua lỗ....

Tôi xin gửi đến những người quan tâm Một trong số những Bài giảng để các Bạn tham khảo.

Click vào đây để đọc