Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Cuộc sống đầy rủi ro trong các quan hệ XH, nên biết răn mình mà phản tỉnh

Những lời Tôi tự răn mình

Nguyễn Tất Thịnh  29/05/2011 07:12:27 AM 


1. Nhìn nhận mọi bề mà đi đến Minh Sáng

2. Hiểu Đời mà nghe được tiếng Người cho Thấu Tỏ

3. Sắc diện giữ cho hào khí mà Ôn Hòa

4. Giao tiếp thân thiện mà Đoan Chính

5. Phát ngôn sắc xảo mà Trung Thực

6. Giận dữ có lý nhưng nghĩ đến Hậu Quả

7. Làm việc hứng thú nhưng Chu Toàn

8. Đối xử nên quảng giao mà Phép Tắc

9. Mưu lợi đừng quên điều Ân Nghĩa

10. Nghi hoặc mà không Bất Tin