2010

Ngọn lửa thời hồng hoang
Người đàn ông anh hùng !
Phỏng vấn Hai Người
Bâng khuâng vào Đông
Vì sao Thời Gian không bao giờ trở lại
Nhân sinh Quan Ta -> Thế Giới