2016

Về bầu cử tân Tổng thống Mĩ
Bình thông nhau : giải thích kinh doanh
Vài điều nhận ra về Giá Trị
Đối thoại với Tất Đạt Đa
Nhân sinh quan vượt đường Đời
Giá trị và sức mạnh của Chính trực
Hẹn hò mùa Sakura
Chuyện về Hoàng Đế Chu Nguyên Chương