Cảm nhận về sự vụ pháp lý ‘sắc lệnh cấm nhập cư của D.Trumph’