10 lựa chọn trên đường Đời

10 lựa chọn trên đường Đời

MỘT TRONG NHỮNG KHÔN NGOAN LÀ LỰA CHỌN
Tôi mỗi lần đi công tác xa, thường dùng thời gian trên đường, lấy bản thân mình để trải nghiệm, rồi chiêm ngộ hành trình mong thêm sáng vị lai ! Nên khi đến trôi chảy, về thanh thoát… thường thấy tự nhiên như nhiên… dù đã sống và qua muôn vàn ‘thực tế’ như bao người… Tiếp 10 điều nữa để thêm chia sẻ…
…..
Trong đó có Ba Điều phải học suốt đời : 1. học biết CHẤP NHẬN / 2. học biết THUYẾT PHỤC / 3. học biết CẢI THIỆN

1. Phải LO NGHĨ ta chọn Nghĩ. Lao Động đi thì cần Nghĩ việc mà bỏ được những Lo hoang hoải

2. Nếu LAO TÂM ta chọn Tâm. Suy Tư thì định hướng bởi Tâm thiện, tránh sa vào Lao chấp đẩy

3. Nên CẦN KIỆM , ta chọn Kiệm. Đủ Cầu do Kiệm, quý dùng thứ đang có, bớt Cần để nhẹ

4. Có TRÍ THỨC ta chọn Thức. Học Tập cốt ở Thức lên huệ tuệ hơn cố đua xây tháp Trí kiêu

5. Trong KHỔ HẠNH ta chọn Hạnh. Đường Đời cảm nhận Hạnh hơn là vật vã bởi Khổ

6. Cần TU TỈNH ta chọn Tỉnh. Sửa Mình ở chỗ Tỉnh ra sai lầm hơn là Tu :’cấm vận’ bản thân

7. Hơn KHẢ NĂNG, ta chọn Năng. Tăng Sức Vóc bằng hoạt Năng bản thân, vượt cam Khả

8. Tạo PHƯƠNG PHÁP, ta chọn Pháp. Hành động khi Pháp đắc Chính, Phương nào cũng thông

9. Tìm ĐÍCH ĐẠT, ta chọn Đạt. Mục Tiêu giản dị thụ Đạt cuối ngày, Đích lại xa, có thể lạc lối

10. Dùng LÝ LẼ, ta chọn Lẽ.
An Hoà bởi Lẽ phải Đạo, nhẹ Lý mình, cùng người thuận Đức
…..

Và ta biết một trong những khôn ngoan của Con Người là thể hiện ở cách lựa chọn….

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *