Cảnh báo xã hội

Cảnh báo xã hội

» Bàn về Tâm linh và Tâm thức 
» Suy tưởng tiếp cận Tâm Linh 
» Ba quy luật Trời – Đất – Người 
» Những triết lý Tâm Linh 
» Cảnh báo xã hội

Nguyễn Tất Thịnh

– Chuyên gia tư vấn Doanh nghiệp
– Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia

Cùng một tác giả :

1. Nghề giám đốc, NXB Chính trị quốc gia , 2002 (sắp đăng tại chungta.com)

2. Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam , NXB Phụ nữ, 2006 ( Sắp ra mắt )

3. Hành trình về Tâm linh bản ngã

>> Xem trang Tác giả… 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.