ƠN DANH ĐỨC CẢ SÁNG

Nguyễn Tất Thịnh

NHÂN LOẠI ĐƯỢC SINH RA NƠI CÓ MẶT TRỜI RẠNG CHIẾU!

6Cha mẹ không sinh ra ta là thiên tài, nhưng ơn danh Đức Cả Sáng, đã thêm cho đời một người chân chính. Ta phải khẳng định điều đó bằng cuộc sống được mang, theo 10 tinh thần sau:

1. Ta không giỏi nhưng có thể nói rằng mỗi ngày đã thêm đc cách tốt cho những việc cần làm, sung sướng hơn bởi thành quả chứ ko hẳn là thông minh

2. Xung quanh ta, mỗi người đểu có những điểm hơn cần học hỏi. Ta không cố là nhất, mà đem điều Nhất của mình khiến họ thừa nhận tôn trọng

3. Bóng tối chính là nơi bị che khuất . Sự sống có thể nảy mầm trong đó nhưng phải ở nơi có cơ hội được ra ánh sáng và chính nó phải có năng lực đón nhận

4. Ta không cố hòng biến người khác như mình muốn, mà bằng công việc cải thiện cuộc đời, xây dựng sự hữu ích, khiến nhiều người tự muốn thay đổi hay hơn

5. Ta chưa nhìn thấy Chúa ở bên ngoài nhưng cố giữ hình ảnh Người hiện hữu trong tâm thức, nhờ thế có thể tự khai sáng bước đường bằng đức tin

6. Ta chưa làm được điều tốt như hằng ước vọng, nhưng biểt rằng nếu bị rơi vào điều xấu thì quỷ dữ sẽ chiếm được ta, diệt hết những ước vọng

7. Ai cũng mưu cầu thôi. Đừng để cho việc đuổi. Đừng bị nợ kéo lôi. Muôn điều phải đánh đổi. Lấy thời gian làm lời. Trong mỗi ngày thảnh thơi

8. Nếu ‘không Sai’ chưa chắc ngang bằng với ‘là Đúng’ ! Và ‘chưa Đúng’ chả hẳn ‘đã Sai’ ! Thì Lẽ Phải chính là ‘trọng tài’ thuyết phục hoàn toàn

9. Xởi lời đời cởi tiền cho . So đo người co bát gạo. Thảo lảo được bảo cách hay. Không may vì tham bất chấp. Sẽ gặp vận hội khi Lành

10. Đã là sống phải nếm mùi khổ. Không qua khổ biết sao là sướng. Không có sướng sống chẳng còn vui. Không thấy vui không đi qua khổ

(*) Ta chúc Người và nhận lại những lời chúc của họ. Ta hiểu rằng: tất cả chỉ mong ngày mai tốt hơn. Muốn được thế mỗi người phải sống tiếp hay hơn mình hôm trước!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.