‘ĐỐI THOẠI’ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

Nguyễn Tất Thịnh

………..

Tôi kính yêu Đạo Phật, nhưng kính hướng đến Công Giáo. Nên tìm hiểu nhiều, gắng tìm thấy Nghiệm Lành trong cuộc sống và lao động thực tại.
Tôi viết bài này như tụự ‘đối thoại’ trong thân tâm trí với Đức Chúa Trời , để chút thêm giác ngộ. Tôi có sáng hơn vì nhận được câu trả lời từ Ngài. Xin khiêm cung chia sẻ!!!

 

…..

. Hỏi : thưa Ngài, qua bao nhiêu trải nghiệm con nhận thấy rằng hễ ai sẽ là Ai trong hành sinh thì cần có lòng tin từ mình đi đến Đức Tin trên đỉnh đầu mình. Dần con chọn tìm nơi Ngài. Vì con là nhà khoa học đã tự hiểu : nếu khoa học thiếu ĐT thì là què quặt hoặc mù loà. Với thái độ cầu thị và chân thành nhất mà còn nhiều điều chưa thể giác ngộ, nhưng dường như được Ngài xét đến để trả lời soi sáng cho con

. Đức Chúa Trời ( ĐCT ): ngươi được một canh giờ đó. Ta từng cho Đức Chúa Con là Jesus , được sinh ra mang hình con người, ba cùng với chúng sinh để gần gũi mà giáo hoá. Thì hôm nay Ta cho diễn ra với ngươi sự đối thoại như giữa con người với nhau

. Hỏi : thưa ĐCT, bắt đầu từ việc xưa: tại sao Jesus không chọn những người vốn được đông đảo quần chúng đã biết đến nhờ có trí tuệ vốn xuất chúng, cương vị quyền lực xã hội vốn cao , để làm Tông Đồ và uỷ thác cho họ tiếp tục truyền Đạo Ngài ?

ĐCT : Ta là hằng có, hằng tạo! Nhưng trên Trời,  nên Jesus được Ta chọn sinh ra ở gia đình nghèo, bởi một cô gái đồng trinh Maria, với ông thợ mộc Giuse xứ Bêlem. Tất cả trong cảnh rất bình dân. Mặc khởi rằng : đó là nơi mang tính công chúng phổ biến, từ đó mà khởi tạo. Mọi thay đổi sẽ không là gì khi không cấy mầm từ công chúng, và không được họ chấp nhận nuôi dưỡng truyền đời. Nhưng phải từ cảnh thực, đời thực, việc thực của họ. Từ ‘công chúng’ , reo ‘công bình’,  tạo ‘công chính’ mới nên được ‘Công giáo’ ( là thứ Đạo có tổ chức, có văn minh theo cách của con người mà Ta  tất thảy có thể theo ). Những kẻ mà ngươi nghĩ ‘nên’ như câu hỏi, thì đã suy đồi, và làm tha hoá hết cả cộng đồng theo ý riêng xấu xa của chúng rồi. Bởi vậy Jesus mang Thiên sứ Ta để phổ độ. Nhiều người nói họ tin Ta ( Đấng Tạo Hoá Toàn Năng ) và dựa vào Ta để quản trị từ gia đình đến vương quốc. Nhưng có thật thế không khi ko thể tin vào Jesus là Con Ta, mang hình hài giống họ, nhưng bình dân, truyền đạt ý hướng của Ta? Jesus đã hoàn thành vai trò, được Ta phục sinh và cho về Trời. Trước đó uỷ thác các Tông đồ cũng là bình dân tiếo tục là vì thế. Nhưng Nhân loại đã nhận thấy Ta một cách chân thật, giản dị, cứu rỗi nên bắt đầu phản tỉnh

Hỏi : thưa Đức Tin hướng tới Ngài, theo điều răn của Ngài lại quá khó đến vậy?

ĐCT : Đức Tin là cách đến ‘ Nước Trời’ nên con người hay nói ‘khó như lên Trời’ là vậy . Đức Tin không nằm trong bụng các ngươi để mà dùng nó ‘nghĩ’ . Không ở ‘đầu môi chót lưỡi’ nó mà có! Không ở trong đầu ti tỉ nơ ron thần kinh siêu việt mà tưởng tượng nên. Chỉ khi nào ‘thân, tâm, trí’ các ngươi thoát ra ,cao hơn được cái hình thể ,sinh chất tội nghiệp ( xưa được ta nặn bằng đất sét ) . Phải chịu khổ ải thực trong đời sống gian khó thử thách ‘thân, tâm, trí họ, khi đó ‘Thần’ của họ xuất hiện mới chạm vào được ‘Luật của Ta’ hằng reo, giành cho , mà đắc thụ, có cơ hội thành ‘Thánh’ cho đu vốn là bình dân.

Hỏi : thưa, Đức Tin đó có phép nhiệm màu nào vậy? ‘Luật của Ngài’ thực ra là gì ?

ĐCT : con người sau khi được sinh ra và sinh sôi , cũng tự sinh ra bao nhiêu lề luật. Thực ra chỉ là sự ‘hợp lý’ nhỏ nhoi cho tồn tại, mưu sự, cai quản của họ hoặc từng cộng đồng riêng biệt ích kỷ. Nên kỳ thị,  tranh giành, tước đoạt, huỷ hoại nhau thậm chí lợi dụng ta, làm méo mó vô hiệu Ta. Cái gọi là ‘lòng tin hay niềm tin’ của nhiều kẻ chỉ mang tính vụ lợi, tụ tập bè đảng, mê tín dị đoan… ‘Luật Ta Trị Đến’ đó là Lề Luật của Yêu Thương’ không biên giới  với lãnh thổ, đẳng cấp,  từ bản thân đến mọi chúng sinh  dù có vô vàn khác biệt. Đức Tin là điều nên hằng có, cố duy trì thực hiện được Yêu Thương thậm chí bị oan nghiệt, bị ghét bỏ, bị thiệt thòi, khi đủ đầy cũng như khi thiếu thốn. Đó cũng chính là Phép Nhiệm Màu cứu rỗi ai lao với hết thảy! Một người bệnh tật  khi có Yêu Thương trong họ, được thêm thế từ ngoài họ, ắt thắng bệnh lý mà cường sinh! Một quốc gia luôn có Yêu Thương từ vua đến dân, tưới đẫm lên ruộng đồng và cây cỏ… ắt hạnh phúc muôn nhà. Thế giới Ta tạo ra cho nhưng con người làm nó tươi đẹp bởi Yêu Thương thì tại nơi mỗi người ở đã là ‘Nước Trời’ của Ta rồi! Nhân loại tài giỏi hơn xưa vô cùng nhiều, hiểu về cấu trúc của Ta cũng ghê gớm, vậy có thấy ‘Nước Trời’ Ta tạo ở đâu nữa không trong Vũ Trụ bất tận này! Con người đã có Ân Ta, thì cũng cần biết Luật Ta mà hằng sống, hằng sản.

Hỏi: kính sợ ĐCT !!! Nhưng Ngài sinh ra Thế Giới cùng Con Người…. sao lại lắm kẻ ác, sự dữ  nhiều đến vậy. Chúng không tin Ngài, lại có sức mạnh và quyền thế đày đoạ những con dân có tin Ngài, đi theo chỉ giáo của Jesus ạ ?

. ĐCT : ta sinh ra Adam và Eva thôi, rồi sinh ra Trái Đất cho hai người xuống vì lạm ‘Điều Răn’ của Ta. Họ ăn ‘trái đào cấm’ nghĩa là chưa tin Ta, nghĩa là đã phụ Ta ( chứ đâu chỉ là các ngươi mới gặp kẻ phụ mình, chưa tin mình ). Hai người sinh sôi Nhân Loại. ‘Tính hồn’ của con rắn xấu xa ( xúi bẩy kích thích tham sân si ) trên Thiên Đàng đã nhiễm ngự vào ‘thể tâm tính trí’  họ cùng với sự sinh sôi đó nên xảy ra điều như ngươi nhận xét : nhiều lên cùng dân số, qua các thế hệ. Cho nên ai theo Đạo Ta cần ‘rửa tội’ cho cái nhân quả từ đó của họ. Khi ‘Luật của Ta’ Nhân Loại chưa làm cho đại chúng, chưa phổ độ thì tình trạng như ngươi nói là nhân quả của chúng sinh thôi. Cho nên ta từng dặn : hãy truyền Luật của Ta từ mỗi người mỗi ngày là để thoát nghịch lý đó! Các ngươi làm chưa? Hay là điều tốt còn sợ hãi điều xấu, chung sống với nhau ? Các ngươi bằng khoa học nhận ra ‘vạn vật hấp dẫn’ vậy trong các ngươi đã tụ đủ Luật của Ta để  tính thiện đủ lớn mà hút được muôn điều tốt vào mình đến độ không còn chỗ cho điều xấu, sự dữ bị nghiền nát chưa? Những người tin Ta, có ý hướng theo Ta, sao còn tạp niệm thế, nhỏ lẻ cô đơn yếu ớt thế ? Ngay trong các Tông Đồ của Jesus thôi : họ tin điều kỳ diệu của Ta ( vô hình trên trời ) sao không chịu tin sự cải hối, điều diệu kỳ của người trần họ từng thấy… thế là từ tinh thần thuần nhất của Ta lại bị phân tranh nhiều dòng phái ! Đáng thương thay !

Hỏi : con đọc về Phê Rô ( người được Chúa Jesus uỷ nhiệm dẫn dắt và truyền bá cho các con chiên Ý Chúa ) sao nỡ nổi giận thái quâ đòi trừng phạt ( đến mức họ bị ứa máu mà chết ) vợ chồng người hiến tặng nhiều tài sản chỉ dám giữ lại một ít để tiêu dùng ? Trong khi gặp kẻ tàn ác truy diệt mình lại quá nhiệm nhặt nhân ái ?

ĐCT : điều đó cũng chỉ là ‘truyện’ do con người kể và viết từ ‘thân tâm trí’ chứa những mâu thuẫn do còn tạp bộn lẫn lạm  của họ và ở ngay chính Phê Rô ( ngư dân bình thường, vốn có sai lầm ). Nhưng nó nói lên rằng : cần tính trọn vẹn, nguyên khối, chân phác của người đã tin và theo ta ( để không còn chỗ cho nghịch lý trong thân tâm trí của họ ). Có chất A tốt + chất B nào đó thành hại thậm chí tử ! Còn trước sự dữ của kẻ vốn là tà ác ( ví như chất C ) sao không nên nhiệm nhường , chẳng nhẽ biết là chất toan độc mạnh mà xông tới té vấy lên mình hay sao ?

Hỏi : khi sinh thời Chúa Jesus thuyết phục công chúng bằng chữa bệnh , thậm chí làm họ sống lại, và chính Ngài cũng được phục sinh. Nhưng cơ man người có bệnh hiểm nghèo Ngài đâu làm xuể, đâu có làm nổi? Bao nhiêu người tốt phải chết trong vô tội đâu có được sống lại ? Hiện tượng Jesus phục sinh phải chăng là ‘huyền hoặc’ ? Chưa kể các Thánh Tông Đồ còn bảo : chỉ Chúa Jesus mới quyết định được ai sống chết ! Là sao ?

. ĐCT : hãy nhớ : đã là con người thì ‘sinh bệnh lão tử’ ắt chuyện thường tình. Ai là Ai do mỗi người tự quyết định như chủ thể, vốn được cài sinh năng, tiềm lực trong họ. Ta sinh ra Adam và Eva đoan chắc : Ta không cấy ‘gene bệnh, già, chết’ vào họ khi họ đang ở ‘Nước Ta Trị Đến. Nhưng ở trần gian Ai được ân sủng của Chúa là bởi Đức Tin vốn ẩn im trong họ, được Jesus  Yêu Thương theo ‘Luật của Ta’ mà bừng lên tiềm năng cùng tin tưởng mà diệu kỳ,  nên khỏi bệnh thậm chí phục sinh. Ví dụ : khi Jesus nói với người liệt chân bằng toàn bộ thái độ Yêu Thương : ‘nhân danh ĐCT con hãy đứng dậy ! Hay mở mắt … ‘ người đó tin và làm theo ( vì họ cũng vốn còn nội lực và tự Yêu Thương mình ): nhiệm màu theo đó tức khắc. Chúa Jesus không doạ làm ‘chết’ ai cả ( chính Con Ta cũng sợ chết mà gọi Ta khi bị đóng đinh trên thập tự giá ) . Nhưng ai không có Đức Tin khó được khoẻ mạnh, tinh tấn, nói gì đến phục sinh ! Jesus và các Thánh không làm xuể bởi Thiên Sứ của họ là truyền ‘Tin Mừng của Ta nhờ cách của Đức Tin’ , qua đó bệnh lý trong ‘thân tâm trí’ họ tự trị được thì bệnh tật rời bỏ họ .

Hỏi : Ngài luôn dạy chúng con Yêu Thương, không dùng vũ lực chống lại vũ lực của kẻ mang bao nhiêu vũ khí đàn áp chúng con. Vâng, cho dù Đức Tin chúng con chưa đủ lớn, đại chúng như Ngài nói, thì dù sao cũng đã có, và thực tế không tự bảo vệ được mình cùng những điều tốt. Lúc đó Ngài ở đâu với sức mạnh và quyền phép cùng tính ‘công bình’ người reo giảng, mong muốn ? Và người Do Thái ( đầu tiên Nhân Loại được tiếp cận Ngài mà luôn ca tụng ) hiện nay cũng phải dùng vũ lực đấy thôi

. ĐCT : ‘Yêu Thương là Luật của Ta , kết nối và giao ước với mọi lề luật của con người’ ! Có thế thôi ! Khi Con Trai Ta bị lũ tà quyền dùng vũ lực bắt và đóng đinh, thì tuy có Thần Năng đâu dùng thành vũ lực  chống lại, trong đau đớn như thân con người Chúa đã nói: xin hãy tha thứ cho họ. Dùng vũ lực sẽ phá hỏng hết cả ! Nên Jesus tuẫn nạn rồi phục sinh là Thông Điệp của Ta. Yêu Thương là cách tự vệ , thần dược và duy trì hoà ái hơn mọi cách, truyền đời! Israel xưa kia họ chọn tẩy chay Jesus, nay họ chọn có bộ quốc phòng thì đó là cách của họ, có nhân quả của nó. Nhưng họ vẫn có phản tỉnh để Yêu Thương, họ cần Yêu Thương từ cộng đồng khác nữa! Hãy giúp họ như lời Ta phán, thay vì chỉ kêu lên nỗi niềm của chính mình! Bởi vậy ngươi hỏi ‘Ta ở đâu’ trong đau thương của Nhân Loại, ta đáp ‘Ta hằng có trong Luật Yêu Thương’ ! Kẻ nào hễ cầm vũ khí, dùng vũ lực ỷ mạnh hiếp yếu thì hãy phản tỉnh rằng tự chuốc sự nguy hiểm nhất, gây oán thù chồng chất truyền kiếp trong nhà chúng, trong giống nòi, cộng đồng của chúng ! Jesus Con Ta chịu khổ hình mà không vũ lực oán hận, còn các ngươi không bằng hạt bụi trong Vũ Trụ của Ta sao lại muốn chọn can qua đến thế ? Từ bỏ vũ lực chỉ sở hữu Yêu Thương các ngươi mới thấy Ta để mạnh lên hoặc được bảo hộ

Hỏi : Ngài muốn Đạo Ngài trên toàn Trái Đất, đến mọi người. Xin hỏi còn Đạo Phật, Đạo Hồi và bao nhiêu thứ Đạo khác nữa thì sao ạ? Theo những Đạo đó thì ý Ngài thế nào ?

. ĐCT : Ta thuyết giảng ngươi sắp hết canh giờ mà ngươi vẫn ‘như gà mắc tóc’ ! Cái các ngươi gọi ‘Đạo Ta hay Công Giáo’ là do các ngươi! Giống như ngươi tên gì, nói tiếng gì thì không do Ta.  Adam và Eva vốn Ta không áp họ theo ‘Đạo gì’ nói tiếng gì. Ta chỉ reo ban ‘Luật Yêu Thương’ với lời răn ít nhất, giản dị nhất. Đạo nào cũng có thể linh hội và giao thoa với cốt lõi Luật của Ta. Nên là toàn Nhân Loại. Ta sản sinh vạn vật nên không hạn chế, kỳ thị gì! Các ngươi cứ thuận thiện mà chọn mà hành mà nhận. Ngươi nói ‘ta mong’ ư? Không ! Não trạng đó thuộc về các ngươi, Ta chỉ khuyên ‘nếu mong cầu,  mọi sự trong Yêu Thương’

Hỏi: chúng con đọc Kinh :..lạy Cha Cả Sáng ,  Ý Cha ở trên Trời, Nước Cha trị đến…. ban cho chúng con có dùng đủ mỗi ngày, tha tội cho chúng con và giúp chúng con  khỏi mọi sự dữ, nâng sức cho chúng con đi qua được khó nhọc, được Cha bảo hộ độ trì để đến được Thiên Đàng…. ‘ . Nhưng khi nào mới đến Thời  Đại của Ngài toàn trị như chúng con hằng nguyện cầu?

ĐCT : mấy câu Kinh đó là sáng tác của các Tông Đồ tiếp nghiệp Jesus truyền lời thành văn. Ta không có nghĩ ra, không có thuộc, các ngươi tuỳ thêm bớt. Nhưng ta cũng biết Ngài Thích Ca Mâu Ni có phủ dụ phật tử bằng lời dặn duy nhất :’ tu tại tâm, chùa tại mọi nơi, thiện tại ý, kinh tại ngôn, pháp tại công, đạo tại đời, tánh Phật tại chúng sinh, niết bàn tại thân tâm trí’ . Rất hay ! Ta là ‘Đấng Vạn Năng’ nên không bị ước lệ trong thời gian không gian như các ngươi chế ra! Ý ngươi là ‘thời đại mà Nhân Loại tràn đầy Yêu Thương thì khi đó Ta mới trị đến’ chứ gì? Thật khổ cho các ngươi! Hãy nhỡ hễ ‘Yêu Thương là Ta trị đến, là thời gian hạnh phúc các ngươi hằng có’

Thôi hết canh giờ rối! Không có lần tiếp như hôm nay đâu! Ta ko sở hữu con số lèo tèo. Ta là bất tận, trên Trời!!!!!
….

 
Tôi đã được ĐCT giác ngộ, nên sau ‘đối thoại’  viết mấy câu vần điệu thế này:

 

.Diệu kỳ ở Đức Chúa Trời
.Kết giao lề luật bởi lời yêu thương
.Giữ lòng công chính mọi đường
.Phép lạ phát lộ khi giương sức mình
.Đức Tin sẽ tạo phục sinh
.Dẫn ta nên Chúa mang hình của ta
.Thiên Đàng tám hướng mở ra
.Bỏ đi sự dữ, hoà ca bước vào
.‘Sinh bệnh lão tử’ ai lao
.Vượt qua nhờ Phước Chúa trao vĩnh hằng
.Thần năng thần tính được mang
.Sáng trong danh Chúa huy hoàng lạc sinh