Ghi chép nảy sinh tren đoạn đường

Ghi chép nảy sinh tren đoạn đường

Di chuyển qua các bang Miền Đông nước Mĩ chia sẻ học tập và trải nghiệm với các bạn doanh nhân, việc của tôi là định hướng học tập, tổng kết các quan điểm…. Và khái quát từ quan sát những sự việc ở thế giới và những nẻo đi qua, hoặc từ những tình huống khác nhau….( thậm chí như không liên quan đến nước Mĩ )
………
TRÊN ĐƯỜNG SONG HÀNH, có 2 người, nhưng trong đó nếu :
. Có 1 kẻ ngu ngốc còn hơn 2 đứa cố tranh khôn.
. Có 1 kẻ rất nghèo còn hơn 2 đứa không muốn làm giàu.
. Có 1 kẻ trẻ trâu còn hơn 2 đứa trọc phú.
. Có 1 kẻ khùng còn hơn 2 đứa quá ích kỷ
. Có 1 kẻ láo xược còn hơn 2 đứa đạo đức giả
. Có 1 kẻ dở người còn hơn 2 đứa ‘tinh tướng’
. Có 1 kẻ ốm yếu còn hơn 2 đứa luôn kêu ca
. Có 1 kẻ bất hảo còn hơn 2 đứa bất lường
. Có 1 kẻ câm điếc còn hơn 2 đứa cãi chửi nhau
. Có 1 kẻ ác còn hơn 2 đứa tà đạo tư tưởng
……
Khi phải so sánh thế, thì it nhiều đều sinh ra những phiền khó , rồi phải cố giải quyết
…..
NHƯNG : một cộng đồng tổ chức / xã hội nào cũng có đủ dạng người khác nhau, phức tạp, và trên thực tế họ cùng đường với nhau ( thậm chí có tương quan mật thiết ) trong hành trình cuộc sống , thì trong đó cần ít nhất :
. Một người cực sáng suốt mà không ai có thể tranh khôn
. Một người rất giỏi làm giàu để ai cũng lao động giảm nghèo
. Một người có tầm văn hoá đẳng cấp để mọi người hướng tới sang trọng
. Một người quảng đại đến mức hoá giải những kẻ khùng điên
. Một người liêm chính khiến người không láo và bỏ thói đạo đức giả
. Một người quản trị tài năng khiến tướng ra tướng, dở hơi vẫn biết việc
. Một người tận tâm nghĩa lớn khiến kẻ ốm không kêu ca đứng lên góp sức
. Một người lãnh đạo kiệt xuất khiến người hành động tốt và tỏ đường lối
. Một người làm tư tưởng giỏi khiến tất cả hát đồng ca cất lên từ trái tim
. Một người reo đạo Thánh nhân khiến ai dù thế nào cũng muốn quy thiện
……
NÊN , mỗi người chúng ta :
. Không sợ dốt, chẳng thể ỷ vào khôn, nên học hỏi và biết dụng tri thức
. Không buồn vì nghèo, đừng bài giàu, hãy tạo sự giàu có chung
. Không xấu hổ vì quá khứ xấu, biết sửa tính, hoàn thiện đẳng cấp
. Không cực đoan vị kỷ, nên hài hoà cân bằng mọi điều giữa mình và người
. Không là hoàn hảo nhưng đừng gây mâu thuẫn và xung đột nhân tâm
. Không tỏ ra hơn người, cần biết mình là ai, làm những việc có ý nghĩa
. Không làm yếu bản thân dù bệnh tật và tinh thần mạnh hơn hoàn cảnh
. Không tích luỹ những nhân quả xấu do hành vi xấu và tự gây rủi ro
. Không oán nghiệt nhau, nuôi cảm xúc đẹp về con người và cuộc sống
. Không u mê để ma quỷ thao túng, hãy giữ đường đời mình chân thiện mĩ
………
Tôi viết bằng điện thoại trên ô tô trên đường , từng đoạn ngắn xen với những chia sẻ…. và gửi các bạn doanh nhân khác ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.