HÃY CHỌN CHO MÌNH CÁCH SỐNG

Nguyễn Tất Thịnh

GIẢI PHÁP TRÊN ĐỈNH ĐẦU MỖI NGƯỜI
Tôi thường có những buổi giảng chia sẻ với các doanh nhân về ‘quản trị bản thân và cuộc đời’ ( điều mà sau 30 ‘tam thập nhi lập’ cần học hỏi , ngoài các kỹ năng làm việc cơ bản nhất được trang bị trước đó ). Do đi công tâc qua nhiều nơi, trao đổi nhiều, thêm vài điều cần bổ xung liên quan đến cách nghĩ, cách sống cho bản thân ….
1. Lựa chọn là hành động đòi hỏi sự tự chủ, khôn ngoan và trách nhiệm nhất. Nên nhất thiết bạn phải biết trước hết những điều thuộc về mình cần làm ( ưu tiên, vừa phải, khả thi , kế tục, hậu tốt )
2. Cuộc sống của bạn luôn có nguy cơ bị phân tâm phân thân bởi nhiều chuyện, làm niềm sống tan vụn trong khi mục tiêu sống chưa rõ. Nên nhận ra rằng đa phần chỉ là sản phẩm suy tư không có thực
3. Động vật chỉ truyền dạy cho con ki năng sống cốt lõi , có thời hạn mà không bao giờ sống thay , càng không thể nghĩ hộ. Giải pháp của mỗi người ngay trên đỉnh đầu họ và thay đổi theo bước đi
4. Thật ra bạn được sinh ra không để hy sinh cho người khác: khi họ nên sống được bình thường bởi nỗ lực của chính họ. Bạn sống tốt đã là một sự hoàn trả cho những nguyên do được sinh và sống
5. Cuộc đời bạn khi tu rèn, lộ phát được IKIGAI của chính mình mới là đích đáng ( sở trường + sở thích + sở năng + sở cầu ), mà bạn thực ( tự chủ , tự do, tự tại ). Bạn là một chứng nghiệm hạnh phúc !
…..
(*) Bạn nên ngẫm nghi về 5 câu sau và hành động hàng ngày với những điều hữu ích : a) Đủ là thiếu một ít ( hãy nhìn bao nhiêu người như thế trưởng thành, và bao nhiêu người sa đoạ từ thừa mứa chứa chan…. / b) bao nhiêu chỉ một chút thôi ( gia vị cho món ăn, tích tiểu thành đại…, duy trì đúng từng điều nhỏ cần thiết…. )/ c) bớt xấu trước thêm tốt sau trong sự thay thế ( phải có chỗ cho những gì sẽ giúp bạn hay hơn ) / d) chảy đi sông ơi ( có luu hoạt mới trong đầy, có cho đi trên đường mới nhận lại được từ luân vũ, mọi chuyện hãy đẩy ra biển lớn ). Cuối cùng : e) sinh sự thì sự sinh ( đừng tạo nên chuyện rắc rối, cuộc sống vốn không có sự ‘ trả thù’ nhưng có nhân quả, và nó sẽ hành lại nếu nổi giận
Nguyễn Tất Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.