Hãy yêu Bản Thân Mình

Hãy yêu Bản Thân Mình

MÌNH LÀ MỘT, LÀ RIÊNG, LÀ QUÝ
Tôi vốn cảm thấy sợ câu ‘kẻ thù lớn nhất của Mình chính là Bản Thân Minh ( thực ra không hề là của ‘Nhà Phật’ như nhiều người từng nghĩ ). Rồi tôi tự làm nhẹ tâm thức rằng : âu đó cũng là một cách nói mà thôi! Tôi được tiếp nạp nhiều điều hay của nhiều người và tự trải nghiệm, thanh lọc dần….càng sáng lên điều : MÌNH HÃY YÊU QUÝ BẢN THÂN
……

1. Vì tôi yêu bản thân mình nên biết rằng : cùng Minh Lê, cần phải loại bỏ khỏi bản thân những mầm mống của bệnh tật, hư cũ, thói xấu, và những điều khiến mình bị tồi tàn đi

2. Vì tôi yêu bản thân mình nên biết rằng : không nên gây ra những thù oán, xung đột với ai và bên ngoài để bảo toàn được mình tốt, tìm đến cách hay để hoá giải chúng

3. Vì tôi yêu bản thân mình nên biết rằng : tôi luôn cần lao động để đáp ứng được nhu cầu vừa đủ không phải xin ai, lại giữ được động lực cho những tư duy thay đổi và cải thiện

4. Vì tôi yêu bản thân mình nên biết rằng : hàng ngày nên nạp vào tinh thần và cuộc sống của mình những điều Chân Thiện Mĩ, bằng sự làm thanh sạch Tâm hồn để chứa đựng

5. Vì tôi yêu bản thân mình nên biết rằng : không nên tuỳ tiện tham dự vào vấn đề của người khác khi điều đó khiến mình bị tan nhỏ đi và chính họ suy giảm năng lực tự thân

6. Vì tôi yêu bản thân mình nên biết rằng : giữ mình tự do tự tại, không bị cuốn vào những cơn lũ tạo nên bởi bầy đàn, hay những làn sóng đầu cơ lợi ích hú những tiếng cực đoan

7. Vì tôi yêu bản thân mình nên biết rằng : trong những việc cần làm, nếu mình không là trung tâm, chủ động thì chỉ là kẻ nhặt nhạnh mảnh sót của cơ hội cùng lời tự than thở

8. Vì tôi yêu bản thân mình nên biết rằng : chẳng nên quên tận hưởng những niềm vui và thành quả hiện tại, để bị mưu tính tương lai căng dắt, thêm chiếc roi quất thúc của quá khứ

9. Vì tôi yêu bản thân mình nên biết rằng : nên tha thứ cho bản thân những sai lầm đã qua cùng vài khiếm khuyết còn lại, không đòi hỏi điều vô lý, nay nhận ra Lẽ Phải mà thuận hành

10. Vì tôi yêu bản thân mình nên biết rằng : đừng áp đặt cho mình hay người khác những gì khiến mất chính bản thân, cách tốt là tự khai mở được những năng lực Chính Thiện
….

Tại sao Rắn không cần thêm chân ? Rồi những loài có chân khác sao không thể bớt ? Sự vận động là muôn vàn cách! Mỗi Người có được cách của Mình khi không Ai / Gì thêm hay bớt được Mình….và chính Mình không cần thế nữa … được chăng ?

Bình luận (1)

  1. Thưa thầy, trong rất nhiều trường hợp em thấy các Vĩ Nhân hay nói 1 chiều, nhưng trí tuệ của các Ngài lại là sự cân bằng 2 chiều (hay 2 mặt của 1 vấn đề). Vậy cho nên cái câu “Kẻ thủ lớn nhất của đời mình là chính mình” nó chỉ là 1 cách nói 1 chiều với mục đích chỉ thắng vào cái yếu kém cơ bản, căn cơ nhất của bản thân mình. Trí tuệ cũng tại nơi mình và ngu si cũng tại nơi mình.
    Đạo Phật cũng dạy rằng “Tuy cái thân này nhơ nhớp bẩn thỉu, nhưng cũng chính nhờ cái thân này mà ta tu hành để trở nên thánh thiện hơn”. Các Ngài nói 1 chiều, nhưng tâm thế của các ngài là sự cân bằng 2 chiều. Người thế gian thì thường hiểu 1 chiều và cố chấp vào 1 chiều đó, cho là đúng hay sai mà ko biết cách cân bằng. Sự cố chấp chính là 1 lực tạo ra sự mất cân bằng trong nhận thức và cũng dẫn đến mất cân bằng trong hành động!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.