‘KÊNH ĐÀO’ quản trị Nhà nước

‘KÊNH ĐÀO’ quản trị Nhà nước

‘ KÊNH ĐÀO’ QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC

Tên bài cũng chỉ là cách ví von ‘thô sơ’ để ngụ ý : ( sức dân muôn đời + hiệu năng của Nhà nước ) trong ý chí củng cố khai phát Nước Non ….từ thuở chỉ bắt đầu từ con suối nhỏ , hội nhập vào các nên văn minh châu thổ, giờ là ra biển lớn….

Nhà nước trên Thế giới đã ra đời cả gần vạn năm….trong dòng thời gian đó có cơ man những tâc phẩm luận bàn về các mô hình cùng phương phâp quản trị tốt… Thêm muôn bài học hưng thịnh suy thoái từ cổ kim đông tây nam bắc…. Có bao nhiêu nhân kiệt hiền sĩ trí thức cất lời….sự hiểu biết của mọi người ngày càng dày và cao…Nên tôi không dám ‘buôn chữ’ mà chỉ viết ngắn gọn những ĐIỀU TẤT YẾU dưới đây…như ‘người dân phu’ bỏ công thêm một tảng đất đắp lên ‘KÊNH ĐÀO’ QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC đã có! Con Đê đó tuy được xây đắp bởi Nhân dân, qua các Thời thế, nhưng nếu bị mục ruỗng , chỉ cần vỡ một mảng trước sức dâng của Thời thế và sóng Dân thì ‘cuốn phăng’ đi bao nhiêu giá trị !
………….

1. Chính trị thúc đẩy Dân Chủ, quản lý Nhà nước đề cao Dân Quyền, giáo dục phát triển Dân Trí, dịch vụ xã hội đảm bảo Dân Sinh, thương hiệu Quốc gia hưng phát Dân Khí ! Dân Cường sẽ loại bỏ được mọi điều xấu

2. Nền ‘Cộng Hoà’ là Nhà nước ‘tam quyền phân lập’ , nhưng cần hình thành được trên thực tế ‘xã hội công dân’ để người dân tham gia và kiểm soát được hệ thống quyền lực Nhà nước của dân, vì dân , do dân

3. Sự thật là tài nguyên tinh chất nhất trong việc hình thành các giải pháp quản trị ở mọi cấp, làm giảm mạnh các phí tổn, bao gồm : điều tra xã hội học + trách nhiệm giải trình + minh bạch các thông tin

4. ‘Đất lành chim đậu’ là Chính quyền tạo nên xứ sở để công dân dễ dàng hơn: ( lao động chân chính là cách tiến bộ , tuân thủ luật pháp, nhiều cơ hội phát triển, làm được việc tốt, chất lượng sống hài hoà…)

5. Các hoạt động xã hội hữu ích: phát triển các nghiệp đoàn, kết nối hợp tác trong ngoài, làm phong phú văn hoá tinh thần các cộng đồng, hỗ trợ công dân khởi nghiệp, khuyến khích các phong trào lành mạnh

6. Tiêu cực có lẽ không bao giờ hết nhưng có cơ chế loại bỏ, không chấp nhận nhà quản lý xã hội làm cạn kiệt hy vọng của nhân dân về một xã hội tốt đẹp hơn! Nếu không mọi việc sẽ rơi vào hố đen sa đoạ

7. Cầm quyền hủ bại : bảo vệ lợi ích nhóm mình , bào chữa bao che điều xấu trong hệ thống, dị ứng bài xích phản ứng của nhân dân, sợ tránh các chuẩn mực quản trị tiến bộ, liên minh với kẻ xấu bên ngoài

8. Một Quốc gia bị ‘Sida’ khi : nhân dân không thực được lựa chọn, nền văn hoá khó tạo nên tháp văn minh, muôn người bình thường bị tha hoá , các nguồn lực bị lãng phí, các giá trị bị mất chuẩn mực

……….

. CON KÊNH QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC hiện nay còn có chức năng nâng dẫn những con tàu kinh tế Quốc gia hướng ra biển lớn, xuôi ngược hội nhập giao thương cùng câc xứ sở muôn phương

Giải pháp : là suy nghĩ về tám điều trên để Chính trị tiến bộ, Chính quyền làm đúng, Chính nhân chung sức!!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.