Những câu hỏi cuộc đời

Những câu hỏi cuộc đời

KHI ĐẶT RA CÂU HỎI CUỘC ĐỜI BẠN ĐÃ THAY ĐỔI

Xem thêm:


 • Tôi đã làm cuộc điều tra xã hội của mình trong nhiều năm với những người:

  – Từ 25 đến 46 tuổi, là độ tuổi tốt nhất trong toàn bộ độ dài của tuổi lao động trong cuộc đời mỗi người
  – Có trình độ Đại học trở lên, để những câu hỏi điều tra dưới đây là được hiểu một cách rõ ràng và mọi người có nhiều cách để trả lời nó
  – Địa bàn là thành phố lớn, để những câu hỏi điều tra là hiện thực đặt ra trên đường đời phấn đấu của mỗi người
  – Là những người bình thường, để không dẫn đến cách hiểu và trả lời méo mó, cực đoạn hoặc cá biệt mà ít có giá trị tham khảo với người khác
  – Thời điểm được yêu cầu trả lời là thường, để không có sự thái quá trong trạng thái tâm lý, hoặc không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi một quá khứ mạnh rất gần
  Mỗi bạn hãy trả lời 5 câu hỏi thuộc về chính mình, cho đến thời điểm hiện tại:

  Câu 1. Điều gì khiến bạn tự tin nhất?
  Câu 2. Điều gì bạn đang cố gắng thay đổi?
  Câu 3. Quan điểm sống của bạn và giá trị thực tế?
  Câu 4. Tất cả những điều Tích cực trừ đi những Tiêu cực của bạn là Âm hay Dương?
  Câu 5. Ngày mai một điều gì đó có thể, nếu xảy ra thì mới khiến bạn thay đổi mục tiêu cuộc đời?
  Kết luận qua điều tra của tôi, trên cơ sở lấy chung một đơn vị thời gian phỏng vấn là 30 phút:

  1. Chiếm tới 62% người nhận lời trả lời, nhưng đại khái, tâm thể lý xã hội phức tạp, không nghiêm túc với câu hỏi, hoặc nội dung không thật xác đáng, hoặc nhanh chóng chuyển sang những điều hoàn toàn khác. 80% những người này đang làm việc trong cơ quan Nhà nước hoặc doanh nghiệp Nhà nước.

  2. Trả lời rõ câu 1, phần lớn là 25 đến 35 tuổi
  Trả lời rõ câu 2, phần lớn từ 30 đến 40 tuổi
  Trả lời rõ câu 3, phần lớn từ 40 đến 45 tuổi
  Trả lời rõ câu 4, tỷ lệ người trả lời là Dương rất ít trong tất cả các độ tuổi
  Trả lời câu 5, tỷ lệ người trả lời là sẽ thay đổi mục tiêu cuộc đời khi có điều xảy ra, mà điều đó là rất rất ít có thể xảy ra, lại rất cao ở các độ tuổi. Chỉ có một số ít người ở tuổi 45 mới

 

trả lời khẳng định là sẽ thay đổi nếu bị chất đột ngột (điều có thể)

 

 

Suy xét, chiêm nghiệm rất có ý nghĩa trong việc đạt được những mục tiêu ngày một hoàn thiện của Cuộc đời

 

3. Bất luận câu trả lời

 

là gì, những ai trả lời cởi mở, rành mạch tất cả 5 câu hỏi, đều là những người đáng tin cậy, giữ vị trí khá quan trọng của tổ chức và đều đang nhắm về một tiền đồ tốt hơn

4. Những ai trả lời nhất quán, xâu chuỗi được trong 5 câu hỏi tinh thần tự hoàn thiện, phát triển thành một Nhân sinh quan có giá trị chia sẻ với nhiều người khác, đều là người Thành đạt một cách lương thiện

5. Khoảng 30% người được hỏi là có suy nghĩ sau khi được đặt ra 5 câu hỏi đó, nhưng ngơ ngác, lúng túng, không định hình và đinh nghĩa được…

Và cảm giác của các bạn như thế nào?

Khi các bạn đọc và trả lời 5 câu hỏi đó, sẽ thấy không ai áp đặt cách trả lời của bạn, cũng không có cái gọi là chuẩn mực Tốt/ Xấu, Hay/ Dở… theo một ý thức hệ nào đó, mà cái chính là bạn có muốn và thấy cần nghiêm túc tự soi lại bản thân mà phản tỉnh hay không mà thôi. Thực ra không ai đánh giá, định vị bạn đâu mà là chính những câu hỏi như thế nào.

Có người nói lại với tôi: ôi giời, rách việc, cuộc sống đã mệt chết lên được, thoải mái mà sống đi ông ơi… Vâng, thì có ai bắt được bạn, ngoài chính cuộc sống yêu cầu bạn đó thôi. Bạn đứng ngoài yêu cầu đó mà thấy thoải mái thực thì chúng ta cũng thấy vui mà có ngoại lệ để suy ngẫm tiếp.

Hơn nữa, thời gian sống của mọi người chúng ta dành cho những nhu cầu, yêu cầu và mưu cầu, ngoài ra cho điều rất quan trọng nữa là suy ngẫm về nó, các bạn ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.