Quản lý hệ thống và chiến lược kinh doanh

Quản lý hệ thống và chiến lược kinh doanh

KD LÀ VĂN MINH THỨ BA, QL LÀ VĂN MINH THỨ TƯ, PHẢI CÓ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC CỦA NÓ

Từ thuở bình minh của cuộc cánh mạng công nghiệp đến nay, chưa bao giờ các nhà quản lý lại có nhiều điều phải học (và nhiều điều phải quên đi) như hiện nay và cũng chưa bao giờ họ lại nhận được những lời khuyên đa dạng như hiện nay.

–> Mời tải file chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.