TẠO HÓA & CUỘC SỐNG CON NGƯỜI

Nguyễn Tất Thịnh

………………

Anber Einstein : để có Đức tin phải cần rất nhiều đến Tri thức.

– (*) Khoa học mà không có Đức tin là Khoa học què quặt. Đức tin không có khoa học là Đức tin mù lòa

Thánh Gandhi : Thượng Đế ở đâu, tôi chưa nhìn thấy, nhưng tôi tin rằng Ngài hiện diện khắp mọi nơi, tôi dành cả cuộc đời để đi tìm Ngài

– Trong cuốn sách ‘Quản trị * Lãnh đạo từ Giá Trị đến Sức Mạnh’  của mình tôi có viết : Não của con người có hình ảnh như Vũ Trụ, bởi vậy có thể suy tưởng ( hơn cả kiến thức ) được mọi điều

Khi chúng ta nói về khái niệm ‘ĐẸP’ thì có nghĩa vừa bao trùm vừa cụ thể, có thể chẳng nhìn thấy đó là gì, nhưng mỗi người lại có thể chiêm ngưỡng thấy ở cánh rừng, bầu trời, dòng sông, nụ hoa, con chim… THì khi tôi nói ‘TẠO HÓA’ – quá trừu tượng – nhưng ai ai cũng có thể cảm thấy được ‘Cách Của Ngài’ ở mọi sự, mọi nơi, mọi lúc… Trong bài này tôi ngụ ý TẠO HÓA ban ra  (1) : TINH THẦN BAN ĐẦU – NHẤT NGHI ( dù Khoa học chưa thể tìm ra được điều đó ) ! Ngay sau sự ‘bắt đầu’ đó là những…những đa dạng (1 photon…1 nguyên tử…1 tế bào….1 cây hoa…1 con Hổ…1 con Khỉ….1con người…1 số mệnh…1 Thái dương hệ….CÓ THIÊN TÍNH BAN ĐẦU và tiếp đa dạng… )

Trong  những Hình vẽ dưới đây, tôi xin mô tả ý nghĩa của chủ đề bài viết này

Sinh thời, Einstein mơ ước có thể dùng một Công Thức duy nhất mô tả sự thống nhất của Vũ Trụ, thì ở hình vẽ trên là Công Thức đó ( về J =… )

Để mình họa thêm cho công thức về thông tin ( trong hình trên ), tôi đưa tiếp một hình tôi đã từng sử dung khi thuyết trình về định lý Godel

Trong bài viết, tôi hội lại HAI CHỦ THỂ LỚN VỀ ĐỨC TIN

  • Thích Ca Mâu Ni : Đức Tin về NHÂN QUẢ trong mọi quá trình
  • Giehova : Đức Tin về sự khởi đầu, vạn năng của TẠO HÓA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.