THƯỢNG ĐẾ & TẠO HÓA

Nguyễn Tất Thịnh

TÂM TRÍ CÀNG PHÁT TRIỂN CÀNG TIN NGƯỜI
Thượng Đế sai Thiên Sứ xuống Trần Gian ban cho con người Tình Yêu của Người miễn phí, luôn cùng reo nhưng vận hội cho ai dù từng đã thế nào – miễn là giữ được niềm tin về sự tái sinh cho tất thảy : kẻ xấu vẫn được thành tốt; sửa sai vẫn có chỗ trên Thiên Đàng; qua khổ nạn sẽ đến thái lai; chết rồi vẫn có thể nhân bản mầm sống mới….
Thiên Sứ khuyên bảo ( thông qua Tôn Giáo hướng về Thượng Đế ) rằng :
. Tai không chứa chấp tiếng thị phi
. Mắt không soi xấu đẹp trong sự vật
. Đầu không toan tính cách nào lợi hại
. Tim không loạn nhịp bởi tham sân si
. Tai nghe tiếng nhạc của thiên nhiên
. Mắt nhìn dịch chuyển không thời gian
. Đầu dung quy luật muôn đạo lý
. Tim bình tâm chẳng phù phiếm gì
Thượng Đế chứng tỏ rằng Người thuộc về nhân loại :
. Những gì thuộc về con người đều được phán xử: ai đáng là gì
. Những gì con người khát vọng, tu luyện tốt đều có nước Thánh ban tưới
. Những gì trong ý nghĩ của con người đều là một phần của sự thật
. Mọi điều trong thiên nhiên con người đều học hỏi và ứng dụng được
. Mọi hành vi của con người đều có nghiệm trong không thời gian
Tạo Hoá là tuyệt đỉnh quyền năng, nhưng Người :
. Không chủ ý cho con người biết trước, nên phải khôn ngoan chuẩn bị, lựa chọn, điều chỉnh, quyết tâm, hoàn thiện
. Không chịu trách nhiệm thay ai, nhưng tất cả đều phải hứng trải nhân quả trong hành trình sống để tin vào Người
. Biến mỗi con người thành ‘Vũ trụ thu nhỏ’ , lại thổi vào Tâm linh để trong tiềm thức luôn cựa quậy ‘Thần năng’
. Đặt vào muôn sự sống từ Cây đến Con như tuyệt phẩm: những bí ẩn về năng lực tồn tại vĩ đại trong sự khó
. Sự vận động chuyển hoá tốt trong thể chất và tinh thần là cách cơ bản nhất để giao hội những giá trị của Tạo Hoá
Tạo Hoá mở ra cho nhân loại 5 điều lớn lao :
. LUẬT CỦA TẠO HOÁ : Vạn vật đều tương tác , mọi sự đều có tương tác trong ngoài, chuyển hoá sẽ sinh muôn cách mà chọn, chịu nhân quả
. THẦN CỦA TẠO HOÁ : nguồn năng được nạp sẵn trong vạn vật . Khai mở được, thống ngự được để hoạt hoá từ trong , tiếp cận được ý hướng vĩ đại
. PHÁP CỦA TẠO HOÁ : kết dụng các quy luật , tối thiểu là thông tối đa ( chim én tối thiểu hao phí để tối đa bay xa ), ánh xạ vi mô vĩ mô, chọn lọc để tiến hoá
. ĐỨC CỦA TẠO HOÁ : không xung đột sẽ hoá giải cản trở , luôn có mẫu số chung cho các mặt đối lập , cân bằng các giá trị phù hợp tìm thấy an hoà
. THÁI CỦA TẠO HOÁ : lượng đổi chất đổi , cùng tắc biến rồi tắc thông, khuynh hướng hợp tan xoá cũ tạo mới , vạn vật tối ưu dung chấp thăng tìm được Thiên giới
VÌ VẬY mỗi con người đểu có thể tiếp cận vào mình Phước của Tạo Hoá :
. Thông Thiên : thấu hiểu luật của Tạo Hoá
. Thông Thánh : cơ vận được Thần của Tạo Hoá
. Thông Thế : ứng xử được Đức của Tạo hoá
. Thông Cách : ứng dụng được Pháp của Tạo Hoá
. Thông Hành : tu luyện được Tuệ của Tạo Hoá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.