Tôi ngộ ra khi luôn hướng tới Đức Chúa Trời

Tôi ngộ ra khi luôn hướng tới Đức Chúa Trời

ĐỨC TIN VỀ CHÚA TRỜI CHO TA QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA TRỜI
Tôi biết nhiều người thuộc làu Kinh Thánh ! Thật đáng kính quý bởi có lòng yêu Đạo mà nhập tâm câu chữ ! Tôi cũng đọc nhiều lại không có được khả năng nhớ, nên một cách rất tự nhiên kết hợp với trải nghiệm bản thân đi trên đường đời, nghiệm về Kinh Thánh theo sức cảm và hiểu của chính mình! Dù tôi hạn chế nhưng Thiên Chúa tuyệt đối trong tôi , hiện hữu cho tôi thêm năng lực !
…….
 
1. Khi tôi mong đi tìm được minh là toàn mĩ , nghe được Chúa phán bảo từ trên Cây Thập Giá : không có ai hoàn hảo mà chỉ có con người được rửa tội trước hết bởi tự nhận thấy mình đã có tội, hãy như thế để đến được tinh thương của Chúa
 
2. Tôi đã biết : ai có phát kiến gì, là học được một phần trong muôn cách của Chúa! Kẻ tầm thường cũng có được cơ hội của Chúa. Ai thấy được chân lý, là lúc sáng lên hình ảnh Chúa soi đường đời
3. Tôi có đau khổ, hay phải chịu bất công bao nhiêu thì nhẹ đi , vì nhận thấy Chúa đã chịu cho con người khi cam thân bị đóng đinh trên Thập giá . Bởi thế tôi được cứu rỗi nhờ lòng vị tha Chúa truyền cho, để đối xử với kẻ khác
4. Cuộc sống tôi cho dù ngắn ngủi, nhưng được biết mình đang trên con đường đến Nước Trời, nhờ Chúa với tính công bình và soi sáng chỉ dẫn đi trên Cầu Vồng kỳ diệu mà không phải băn khoăn về thời gian, không lo ngại về không gian
5. Nhiều lúc tôi thất vọng tưởng như bị tuột khỏi tay Chúa dẫn dắt, hoặc như cảm thấy không có bàn tay ấy khi cần đến nhất. Ngay sau đó bị va vấp thêm với muôn điều bất lường không như ý. Thiện tâm hơn tôi lại chạm được Chúa
6. Thiên Chúa chỉ giáo mọi cách Công Chính trong đời đầy cạm bẫy của gian tế . Tôi cung kính nghe lời Chúa chiếm ngự tâm trí , khi đó ánh sáng Công Chính sáng toả mọi cách, gian tế phải tránh xa
7. Tin vào Chúa nghĩa là tôi từ bỏ không mảy may bám giữ về những gì khiến tôi còn do dự về điều tốt, tự vứt bỏ những kim cô của sự dữ trong tâm tính, để mà tốt đuọc với kẻ vẫn còn sự dữ
8. Chúa chẳng trách phạt tôi khi chưa biết tỏ đường lối, lại tiếp ban cho những lời răn đời đời, và gieo mầm sẵn muôn phép nhiệm màu dọc hành trình cho mọi chúng sinh và mọi hoàn cảnh, tôi ngộ được lời Chúa dạy, bèn công quả
9. Khi đeo Thánh giá trên ngực :trái tim tôi được tiếp năng nhân ái, khi đội Thánh giá trên đầu : tôi có sức mạnh Lương chính, Chúa dạy: Đức tin phải vượt cao hơn Số mệnh, cuộc sống tôi sẽ được khai phóng phát mệnh Trời
10. Tôi sinh ra , được mang hình hài như Chúa Con, bởi thế vốn đã mắn tiềm ẩn những thuộc tính của Người . Nguyện danh Chúa Cha cả sáng , tôi sống sửa mình để dung chứa, hành được Đạo Năng và Đạo Pháp từ Đức Chúa Trời

Gửi phản hồi