TÔI NGỘ RA KHI HƯỚNG TỚI THƯỢNG ĐẾ

ĐỨC TIN VỀ THƯỢNG ĐẾ , KHIẾN CẢM ĐƯỢC  QUYỀN NĂNG CỦA NGÀI

Nguyễn Tất Thịnh

……….

Tôi biết nhiều người thuộc làu Kinh Thánh ! Thật đáng kính quý bởi có lòng yêu Đạo mà nhập tâm câu chữ ! Tôi cũng đọc nhiều lại không có được khả năng nhớ, nên một cách rất tự nhiên kết hợp với trải nghiệm bản thân đi trên đường đời, nghiệm về Kinh Thánh theo sức cảm và hiểu của chính mình! Dù tôi hạn chế nhưng cảm ngộ được Thượng Đế là  tuyệt đối  , hiện hữu trong tôi mà cho thêm năng lực !
…….
 
1. Khi tôi mong đi tìm được minh là toàn mĩ , nghe được Đức  Chúa Con phán bảo từ trên Cây Thập Giá : không có ai hoàn hảo mà chỉ có con người được rửa tội trước hết bởi tự nhận thấy mình đã có tội, hãy như thế để đến được tinh thương của Chúa
 
2. Tôi đã biết : ai có phát kiến gì, là học được một phần trong muôn cách của Thượng Đế ! Kẻ tầm thường cũng có được cơ hội của Ngài. Ai thấy được chân lý, là lúc sáng lên hình ảnh Ngài Toàn Năng soi giúp  đường đời
3. Tôi có đau khổ, hay phải chịu bất công bao nhiêu thì nhẹ đi , vì nhận thấy Ngài cử Đức Chúa Con đã chịu cho con người khi cam thân bị đóng đinh trên Thập giá . Bởi thế tôi được cứu rỗi nhờ lòng vị tha trong Nước Trời, để đối xử với kẻ khác
4. Cuộc sống tôi cho dù ngắn ngủi, nhưng được biết mình đang trên con đường đến Nước Trời, nhờ chỉ dạy của Chúa với tính công bình và soi sáng chỉ dẫn đi trên Cầu Vồng kỳ diệu mà không phải băn khoăn về thời gian, không lo ngại về không gian
5. Nhiều lúc tôi thất vọng tưởng như bị tuột khỏi Đức Tin về Ngài , mà cảm thấy thiếu quyền lực phù trợ  của Ngài  khi cần đến nhất. Ngay sau đó bị va vấp thêm với muôn điều bất lường không như ý. Thiện tâm hơn tôi lại chạm được đến Ngài
6. Thiên Chúa chỉ giáo mọi cách Công Chính trong đời đầy cạm bẫy của gian tế . Tôi cung kính nghe lời Đức Chúa Con chiếm ngự tâm trí , khi đó ánh sáng Công Chính sáng toả mọi cách, gian tế phải tránh xa
7. Tin vào Thượng Đế nghĩa là tôi từ bỏ không mảy may bám giữ về những gì khiến tôi còn do dự về điều tốt, tự vứt bỏ những kim cô của sự dữ trong tâm tính, để mà tốt đuọc với kẻ vẫn còn sự dữ
8. Chúa chẳng trách phạt tôi khi chưa biết tỏ đường lối, lại tiếp ban cho những lời răn đời đời, và gieo mầm sẵn muôn phép nhiệm màu dọc hành trình cho mọi chúng sinh và mọi hoàn cảnh, tôi ngộ được lời Đức Chúa Con dạy truyền, bèn công quả
9. Khi đeo Thánh giá trên ngực :trái tim tôi được tiếp năng nhân ái, khi đội Thánh giá trên đầu : tôi có sức mạnh Lương chính, Đức Chúa Con  dạy: Đức tin phải vượt cao hơn Số mệnh, cuộc sống tôi sẽ được khai phóng phát mệnh Trời
10. Tôi sinh ra , được mang hình hài như Đức Chúa Con, bởi thế vốn đã mắn tiềm ẩn những thuộc tính của Người . Nguyện danh Chúa Cha cả sáng , tôi sống sửa mình để dung chứa, hành được Đạo Năng và Đạo Pháp từ Thượng Đế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.