TÔI HIỂU VÀ VẬN VỀ ‘BÁT CHÍNH ĐẠO’

Nguyễn Tất Thịnh

Tôn Giáo cho đến nay được sinh sôi ra thành rất nhiều Giáo Phái, ví như từ Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo….
Nên trong bài viết này, tôi không mô tả quan điểm của các Giáo Phái đó, mà chỉ là sự nhận thức của chính mình khi tìm hiểu bấy lâu rồi được giác ngộ bởi Tôn Giáo Chính Thống ! Tôi cho rằng khởi huyền và vĩnh hằng Tôn Giáo là Chính Đạo ( theo như định nghĩa dưới đây ) :
. CHÍNH : những điều có giá trị phổ quát ( trong không gian thời gian ) , nghiệm với nhiều sự vật về tính đúng trong sự tiến hoá phát triển, được các xã hội tiến bộ thừa nhận, tôn tập như là trụ cột cốt lõi chống vững trước những biến động thay đổi muôn vàn của môi trường, ngoại cảnh, để tiến hành muôn việc phải phép khác
. ĐẠO : nhận thức của con người thừa nhận về Vũ Trụ vĩ đại cô cùng đến mức tồn tại Đấng Tạo Hoá Toàn Năng reo các quy luật , thông hành mọi Thế Giới …. Ngài tạo ra con người như một bản thể Tinh Thần gần gũi với mình nhất, hướng dẫn họ nên như thế nào để nhận được Quả Phúc trong sự sinh tồn, mà cách hằng nhiệm phải từ tư tưởng thông sáng đến hành vi răn sửa thói tật
Đấng Thích Ca Mâu Ni không để lại Kinh Bổn gì, sau này mỗi nơi Chùa chiền sinh ra, lại có những diễn giải, quán niệm khác nhau … Điều đó khiến tôi chẳng hề câu nệ, đi qua sự khác biệt giữa các Tôn Giáo , tóm lược BÁT CHÍNH ĐẠO chung nhất , là :
. Đạo Thức Tâm : ý nghĩ thiện lành -> sinh thành cho con người ‘ năng lực tư tưởng’
. Đạo Hành Đức : thuận hợp quy luật -> sinh thành cho con người ‘năng lực phương pháp’
. Đạo Đi Đường : khởi gần liệu xa -> sinh thành cho con người ‘năng lực trù bị’
. Đạo Làm Ăn : đúng đủ công bình -> sinh thành cho con người ‘năng lực sinh kế’
. Đạo Thiên Đàng : thái thăng thoát nghiệt -> sinh thành cho con người ‘ năng lực đức tin’
. Đạo Làm Người : bổn phận nhân sinh -> sinh thành cho con người -> ‘năng lực yêu thương’
. Đạo Thần Thánh : thờ thiêng linh nghiệm -> sinh thành cho con người ‘năng lực siêu việt’
. Đạo Cảnh Giới : vượt qua cám dỗ -> sinh thành cho con người ‘năng lực phản tỉnh’
Vì con người có Tin ngưỡng, nên nếu ai không theo được Chính Đạo thì ăt sẽ rơi vào một trong những ‘bát Đạo’ sau :
Nghịch Đạo : bất chấp làm điều trái ngược với Chính Đạo
Vô Đạo : hoang hoá do không có giáo lý khai minh về Chính Đạo
Mê Đạo : tạp niệm u ám dị đoan xa lạc và làm méo mó Chính Đạo
Tà Đạo : chiếm đoạt Tín ngưỡng con người bởi chủ phản Chính Đạo
Cuồng Đạo : cực đoan kích nộ nhân tâm , lợi dụng Chính Đạo là công cụ
Gian Đạo : kí sinh giả một phần Chính Đạo để nhiễu nhương việc đời
Quái Đạo : dựa vào bất tri biến tướng nhân sinh làm đen Chính Đạo
Nghiệt Đạo : phủ nhận Chính Đạo, độc chiếm mọi thứ đày đoạ con người
8 thứ…. Đạo như thế mà bộ phận người nào hay xã hội nào rơi vào thì hiểu được tại sao : ‘hoạ lớn nhất là do con người sinh ra’
Vỉ thế tôi cần chia sẻ với các Bạn Bát Chính Đạo mà thôi!!!!
Thiện Ngộ Đấng Toàn Năng! Tiếp nhận Ta Nhân Năng!!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.