KHÚC ĐỒNG DAO 9

Nguyễn Tất Thịnh

………….

Tôi đi công tác gặp một người,  ngày xưa anh ấy phải theo mẹ đi ‘ở đợ’ , nên không được học hành cơ bản gì, chỉ được chủ nhà tốt bụng cho đi học trường huyện, và hàng ngày  truyền thụ cho tinh thần sống tốt đẹp. Sau nhiều năm đi học quản lý kinh doanh, nay anh  đã là doanh nhân có nhiều trưởng thành. Tôi nghe chuyện cảm được điều hay đó, cùng với những trải nghiệm mà quan sát được trong đời,  nên viết bài Đồng Dao này :

 

…Nếu đi ở đợ
Chỉ nhọc cái thân
Kẻ si tham sân
Mắc tròng vào cổ
.
Muốn không nạn khổ
Sòng phẳng cuộc chơi
Quy tắc trong đời
Đừng mang tội nợ

 

Dù thân hay sơ
Chẳng nên xung đột
Điều xảy ra một
Có thể sinh nhiều
.
Đâu cần bao nhiêu
Miễn là ích thiện
Đường xa chưa đến
Hạnh phúc hành trình
.
Hạt gạo trắng tinh
Gọi tên ‘ngọc thực’
Dù đen như mực
Vẽ tranh hữu tình

 

. Nếu chưa bình minh
Hãy ngon giấc ngủ
. Nếu mà chưa đủ
Hãy dịu nhẹ lòng
. Nếu sa mênh mông
Hãy vui bát ngát
. Nếu chưa biết hát
Hãy nghe nhạc đời
. Nếu có lạc trôi
Hãy thuận dòng lớn
. Nếu va khốn đốn
Hãy tạm trú chân
. Nếu thiếu cái cân
Hãy thiệt một tí
. Nếu đầu bị bí
Hãy mở trái tim
. Nếu oan trái dìm
Hãy tin Bồ Tát
. Nếu mà vỡ bát
Hãy sạch bàn tay

 

Mười điều thẳng ngay
Phương nào cũng mở
Nếu đi ở đợ
Sẽ thoát suy mòn

Sống láo nhơn nhơn
Muôn trùng kiếp nạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.