LÊN ĐƯỜNG VỚI TRI THỨC VÀ ĐỨC TIN

Nguyễn Tất Thịnh

………….

 

Đã có nhiều người sinh ra từ những làng quê nghèo, chật hẹp…..Nhưng để ‘đổi đời’ ai ai cũng mong và bắt đầu từ sự học .

Kể cả những người có nhiều điều kiện ưu trội cũng muốn tương lai của mình hơn trước. Tất cả đều nhận thấy ‘Ngọc bất trác bất thành quý. Nhân bất học bất tri lý. Làm một tí đã sai. Muốn tránh được họa tai. Nhất khôn nhờ tri thức ‘.

Tri thức,  là sự hiểu biết của mỗi người cao hơn, xa hơn, rộng hơn, sâu hơn, mạnh hơn một sự việc / hay chuyên môn cụ thể . Tri thức luôn cần tích lũy, trải nghiệm, nhưng dù thế nào cũng còn nhiều hạn chế. Bởi vậy  có Đức Tin là điều kỳ diệu bổ khuyết.  thành lương tri. Khi đó vạn sự được khai mởi, thông suốt từ từ tưởng đến những hành vi ứng dụng trong muôn vàn thực tiễn bật cập và thách thức. Tri thức nếu thiếu Đức Tin thành mù lòa, Đức Tin thiếu tri thức sẽ què quặt. ( tôi đã có nhiều bài viết về Đức Tin ). Thật ấn tượng sâu sắc khi I. Gagarin ( nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Liên Xô ) , khi trở về mặt đất đã nói : phải có tri thức lớn lao để làm ra con tàu , phải có Đức Tin mạnh mẽ để bay trong nó với sứ mạng

 

Nhờ  học tập để có kiến thức, mỗi người đã biết lựa chọn và mưu sự hơn cho mình. Càng tích lũy tri thức trên đường đời, thêm được Đức Tin soi sáng, lúc đó thành Lương Tri. Vị Lai của mỗi người sẽ thêm tươi đẹp !

 

Tôi mình họa trong hình ảnh dưới đây về điều đó, với những điều tôi cho là rất đáng tham khảo trên con đường sự nghiệp của mỗi người.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.