MÔ TẢ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

MÔ TẢ SỰ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

Nguyễn Tất Thịnh

……………

Tôi tìm cách mô tả quá trình phát triển sự Nghiệp với những người đảm nhận trọng trách và làm việc lớn ( những nhà quản lý, lãnh đạo các tổ chức ). Trên thực tế tôi đã phổ biến để nhiều bạn đã sử dụng như ‘Cẩm Nang Tư Duy’ để trợ giúp con đường thành công của họ !

 

  • Dạng thức Tích Phân : sự tích lũy các kết quả theo thời gian ( từ thời điểm khởi sự đến thời điểm đạt được Mục tiêu )
  • Dạng thức Vi Phân : từng việc nhỏ đến lớn  được triển khai làm với những lộ tình dài ngắn ( đều chịu trong quy luật Nhân Quả )
  • Mô tả các HỘP : với ý nghĩa  theo tính chất chuyển hóa căn bản bên trong của Một Chủ Thể,  mà Đầu Vào là… và Đầu Ra là..
  • ĐẠO :  bao hàm các Giá trị  ( khách quan,  phổ quát, bất biến ) mang tính quy luật của Vĩ Mô
  • ĐỨC : bao hàm các cách thức ( chủ quan, giai đoạn, thay đổi ) của Con Người Chủ Thể , với sự hiểu và khả dụng các quy luật

Lim : là giới hạn , với nghĩa : mọi Sự vật Hiện tượng nào cũng có giới hạn trong Nó và với ngoài Nó ( trong sự vận động,  chuyển hóa và tương tác )

Dòng chữ Màu Xanh trong slide : tôi nhằm muốn thông điệp đến các Bạn là Giám Đốc các Doanh Nghiệp : phải tạo ra thặng dư ( kinh tế, văn minh và lợi ích các bên )

tôi luôn nhấn mạnh : sự Thành Công = khả năng dụng Đức theo Đạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.