THÔNG ĐIỆP VỀ SỰ HỌC CỦA DOANH NHÂN

Nguyễn Tất Thịnh

……………..

Tuần trước chúng tôi có làm lễ trao chứng chỉ các khóa học dành cho  các CEO và các nhà quản lý Doanh nghiệp tại Sheraton Hotel Hà Nội và

REX Hotel Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây tôi trích đoạn trong bài phát biểu của mình’

  1. Về Việc Học Của Doanh Nhân
  • Đời người không được học là bi kịch tuyệt đối ! Bất Tri là bất lợi tuyệt đối ! Phi CHÍNH HỌC bất kiến Thánh Thần !
  • Nếu bạn chưa thông minh bạn rất cần phải học, nếu bạn có thông minh sẽ rất biết rõ rằng : sự học là cả đời
  • Học để biết làm việc tốt, để nuôi dưỡng điều hay, để chia sẻ giá trị cao quý, để vươn tới Văn Minh và Tiến Bộ
  • Sống bình thường là  phải tranh đấu . Sống khôn ngoan phải thay đổi cao hơn xa hơn mạnh hơn. Tuyệt vời là sống có Lương Tri
  • Sự học của Doanh Nhân nhằm tạo ra giá trị  cho Hệ thống Kinh doanh , trước hết là nhân bản những giá trị tốt vào con người

2. Cảnh Báo về ‘0.4’ – sự quay lưng với thời đại 4.0

 – Toàn bộ các hoạt động của Tổ chức chưa đạt tính đồng bộ, toàn diện ở một trình độ tiêu chuẩn hệ thống được công nhận

 – Trong Tổ chức đó những thực thể lớn thì bị nhỏ đi, những thực thể nhỏ khó lớn hơn, tất cả bị  dưới  trung bình

 – Các năng lực,  lợi thế, sở trường tuy đều có trong  Tổ chức đó, nhưng  ‘bị’ hoạt động dưới tiềm năng của chúng

 – Các quá trình nửa vời, các kết quả đầu ra dù có về lượng nhưng chưa đủ chuyển thành chất mới, tầm cao mới

 – Tư duy, kinh nghiệm xưa cũ : tuy trên ‘0’ nhưng chưa thể cấu thành (1) như một nguyên lý / quy tắc / định đề có giá trị chuyển giao

3. Cách chúng tôi chia sẻ với các Bạn Doanh Nhân 

Chúng tôi cùng các bạn thức đẩy trình độ quản trị từ năng lực cá nhân –> năng lực phương pháp –>  năng lực  Hệ thống –>  năng lực Thánh Thần 

Trong hình vẽ trên Tôi bày tỏ : Đức Tin là giao hội cách của ( Thực Tiễn  + Khoa Học + Đạo Lý )  . Bởi vậy tôi muốn nói với các bạn

DƯỚI ĐỈNH ĐẦU BẠN : Là những khả năng hưu hạn  của bản thân ( kĩ năng, sở trường, thông minh… ) dụng bằng CHUYÊN CẦN

TRÊN ĐỈNH ĐẦU BẠN là phương pháp lớn  vượt bản thân ( có từ ngoài, trên trí óc mình ): tìm bằng THÁI ĐỘ

Nếu bạn đa nghiên cứu định lý Godel thì hẳn nhiên đồng ý như thế !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.