CON NGƯỜI LÀ TIỂU VŨ TRỤ

Nguyễn Tất Thịnh

…………

Con Người được hiểu là VŨ TRỤ THU NHỎ, nên tôi viết bài này, từ những điều chúng ta đã hiệu về VŨ TRỤ,  để bày tỏ thêm đôi điều về Con Người, cùng cuộc sống của họ….

 

Khởi thủy VŨ TRỤ : khi bắt đầu là NHẤT NGHI ( là trạng thái  chỉ mới có VẬT CHẤT VÔ TÍNH – nghĩa là không có hình hài, đặc điểm, tính năng….gì hết ) .

Một  Khoảnh Khắc sau đó : từ Vật Chất Vô Tính, xảy ra  LƯỠNG CỰC ( nhân bản của Vật chất,  phân tính Âm : bảo tồn, thu về, tối đen; và Dương : tạo mới, khai phát, sáng trắng ). Từ đó tạo nên cả LỰC ĐẨY ( do sự khác nhau được hình thành trong các Vật chất  )  và LỰC HÚT ( bởi có giống nhau giữa các dạng Vật chất  ) khi thành  VẬT CHẤT HỮU TÍNH ( điều đó vừa quyết định các thiên thể quay quanh nhau trong từng Thiên Hà; và sự giãn nở của VŨ TRỤ sinh ra muôn Thiên Hà mới ).

 

Tiếp theo là khoảnh khắc nữa hình thành nên ‘5 Đồng Nguyên’ ( NGŨ HÀNH ) , bao gồm :

 • Không gian ( sự lan tỏa, mở rộng về vị trí dung chứa của các vật chất Hữu Tính khi sinh ra )
 • Thời gian ( sự diễn tiến, lan tỏa các biến đổi và hiện tượng của các vật chất Hữu Tính )
 • Trường Higgs ( môi trường xác định giá trị của các vật chất Hữu Tính trong quy luật chung )
 • Năng lượng ( những phản ứng nội thân và với bên ngoài của các vật chất Hữu Tính )
 • Thông tin ( dấu vết về sự kiện mang tính tương tác và để lại của các vật chất Hữu Tính  )

 

5 ‘Đồng Nguyên’ nêu trên đi  cùng sự phát triển quy mô của VŨ TRỤ. Do không phải tất cả các vật thể đều phát ra Ánh sáng, mà chỉ một số trong đó sau này có những phản ứng ‘đốt cháy tự thân – ví như Mặt Trời’  mới tạo nên Ánh Sáng. Do vậy sự GIÃN NỞ của VŨ TRỤ ( với 5 ‘Đồng Nguyên’ trên ) có trước  Ánh Sáng, và  có thể lan tỏa nhanh  hơn vận tốc Ánh Sáng…. để thành VŨ TRỤ vĩ đại như hiện nay

Ngay cả HỐ ĐEN ( không phải khởi nguồn siinh ra VŨ TRỤ ) : như hiện nay  khoa học quan sát được thì cũng chỉ là một hiện tượng  cá biệt , một phần trong sự tuần hoàn vĩ đại của  VŨ TRỤ ( sau khi đã hình thành )  mà thôi . Ví dụ  như có một ngôi sao lớn chết , nó bị ‘sụp đổ’ do mất hết năng lượng  ( tính DƯƠNG mất đi )…chỉ còn phần khối lượng  thụ động, nó trở nên có mức mật độ vật chất rất lớn… cùng những vật thể khác tương tự , dần bị hấp hút vào,  dồn nén tận cùng lòng tối sâu của khối ( bắt giữ thậm chí cả ánh sáng )… cho đến khi tính ÂM   quá lớn ( mà phun VẬT CHẤT bật trở lạI dưới dạng HỐ TRẮNG ( như đầu ra khác của HỐ ĐEN, qua một ‘đường hầm Tằm siêu hình’ gọi là LỖ SÂU ) thành các TÂN TINH .  ( Trong sự suy tưởng như thế, tôi có viết bài về văn hóa xã hội suy đồi là bởi xuất hiện HỐ ĐEN TRONG NÓ ) !

 

Trong đoạn trên  có nói về ‘KHOẢNH KHẮC’  thì đó như là  LƯỢNG TỬ   (  gianh giới là VẬT CHẤT VÔ TÍNH và VẬT CHẤT HỮU TÍNH, khi nó  chất phác là chính nó,  sau đó nó sẽ không còn thế nữa ).  LƯỢNG TỬ là đại lượng Thời Không nhỏ nhất, vô tính, đồng nhất tốc độ giãn nở của  Thời Gian và Không Gian khi cùng nhau –  nghĩa là  khi (A) xuất hiện  ở thời gian T, thì cùng lúc xuất hiện những biểu hiện của nó ( năng lượng, thông tin )  ở không gian K, và ngược lại ( dù kích cỡ nào, nên sự lan tỏa của môi trường Higgs mới là nhanh hơn Ánh Sáng ).  Ở đây các nhà khoa học nói đến BÀN TAY CỦA TẠO HÓA : khi Ngài bỏ A vào bất kỳ điểm nào trong Vũ Trụ, thì A đã hiện hữu với toàn thể còn lại. nhưng dù có A hay không, hoặc bới đi thì toàn thể không thay đổi. Con Người là thực thể Vật Chất, nên tốc độ hành động luôn nhỏ hơn Ánh Sáng, vì thế không có cách gì đo được mà chỉ tư duy được . Chuỗi Lượng Tử làm nên khởi tính THỰC và ẢO của 5 Đồng Nguyên’ trên ( vì A trước LƯỢNG TỬ là A, sau LƯỢNG TỬ là A’, nó với B có thể thành  A’’ / B+ / C…..hay không là gì cả –  khả năng ‘tiên đoán’ về A trong khoảng Thời Không nào đó , cũng là tích hợp xử lý CHUỖI LƯỢNG TỬ’ về khả năng duy trì tính chất phác của A trong tương tác phong phú  ).

 

5 Đồng Nguyên nêu trên do hình thành sau LƯỢNG TỬ thời không và từ  LƯỠNG CỰC ( tính ÂM và DƯƠNG ) nên hẳn nhiên chúng mang sẵn tính THỰC (  diễn tiến phát ra ngoài hiện hữu  – trong ‘chân trời sự kiện’ – đo được )  và tính ẢO  (   ẩn dấu sâu bên trong vô hình  – ngoài ‘chân trời sự kiện’  – không đo được ). Nếu dùng Khoa học, chưa kiểm nghiệm được bởi các bằng chứng khách quan, nhưng chỉ có CON NGƯỜI là  nghiệm thấy được trong Chính Mình. Vài ví dụ :

 • Những giấc mơ kì lạ ( kết hợp cả Thực và Ảo về 5 Đồng Nguyên trên : những sự việc không như đã từng biết, từng thế )
 • Các Notron thần kinh trong não là hữu hạn ( đếm được ) nhưng chứa đựng, tư duy về bao nhiêu thứ không đếm được
 • Sự sống của một Con Người, giống như đốt đống lửa ( với 5 Đồng Nguyên Thực ), khi tắt nó còn lại trong 5 Đồng nguyên Ảo
 • Các trạng thái tinh thần của Con Người ( yêu / ghét ; thích / chê….. ) rất nhiều là sự kết hợp của Thực và Ảo
 • Con Người sinh ra trong thế giới Thực, có ( thân xác, đức tin ), theo định luật Bảo Toàn, sau chết về thế giới Ảo ( vong vía / linh hồn )
 • ……………………

 

CON NGƯỜI CHÍNH LÀ MỘT HIỆN THỰC KHÔNG THUẦN TÚY THEO CÁCH CỦA KHOA HỌC LÝ GIẢI ĐƯỢC, MÀ LÀ TIỂU VŨ TRỤ ( từ NHẤT NGHI , LƯỠNG CỰC, đến NGŨ HÀNH ) TRONG CHÍNH ĐỜI SỐNG : KHI HỌ ĐƯỢC SINH RA VÀ CÒN LẠI

 

Những HỆ QUẢ suy đến CON NGƯỜI  ( tiểu Vũ Trụ trong Xã Hội- xem như Vũ Trụ lớn ) :

 • Nếu Năng Lượng của họ ( tính Dương yếu đi, tính Âm mạnh lên ), họ sẽ bị đưa đẩy dồn tụ về Hố Đen ở đâu đó ( nơi sụp đổ tính DƯƠNG trong VŨ TRỤ LỚN )
 • Thông tin về họ còn được lưu trữ rộng dài trong Thời Không khi họ chưa thể ‘Hoàn Nguyên Nhân Quả’ ( sống chưa xong xuôi , siêu thoát chưa tới )
 • Tính Thực và Ảo trong cuộc sống của họ diễn ra trong trường Higgs  ( cùng thiên hướng  Dương hay Âm của đa số tạo nên môi trường đó )
 • Ai cảm giữ được Chuỗi Lượng Tử trong cuộc sống của mình ở dạng chất phác ( gianh giới Vô Tính và Hữu Tính ) vừa ‘siêu nhiên’ , vừa có thể siêu cảm
 • Do LƯỢNG TỬ Thời Không, mà A có thể là A’ trong Thời không Thực này, và thành  A’’’ của Thời không Ảo khác…. Nhưng có thuộc tính của A…