ĐỒNG TIỀN SỐ

( Nguyễn Tất Thịnh )

Nhiều bạn hỏi , tôi xin trả lời :

(*) Tiền là phương tiện giao dịch kinh tế – ngang giá …Hiểu biết Nó! Kiếm tạo Nó! Cảnh giác Nó! Xã hội hiện đại mọi thứ đêu quy ra Tiền. .

 

  • Cùng việc phát triển mạnh mẽ nền Kinh tế Số ( trong đó các thanh toán, giao dịch điện tử là tất yếu phổ cập ). Thứ là ‘Tài Nguyên / Năng Lực / Quyền Giao Dịch’ trở thành Giá Trị được Số Hoá thuộc cá nhân – chính là Tiền Điện Tử – ‘GIÁ TRỊ THÔNG TIN….’ ( như dạng thức thứ 5 của Vũ Trụ ) .

 

  • Những thực tế kinh tế nào hình thành được luật lệ ( đơn giản, dễ tham gia, đồng trí khôn lợi ích phổ biến, hài hoà các luật khác ) thu hút tăng theo thời gian hàng triệu người thường xuyên tự quyết, mọi quy mô, dễ xác toán… ) thì đã thành ‘Thế Lực’ phải công nhận trong đời sống kinh tế .

 

  • Việc phát hành Tiền truyền thống là độc quyền của Một Nhà Nước; tuy thế trên thực tế các DN đã được có ‘Tiền dạng khác của DN’ ( cổ phiếu , trái phiếu, thẻ thanh toán… ). Nay Tiền Số hóa là xu thế xã hội hoá toàn cầu trong giao thức P2P ; sẽ có tổ chức phát hànhnó ( ai muốn thì chơi ) và cạnh tranh. Hơn nữa ‘Quốc gia không tiền mặt’ là khuynh hướng .

 

  • Tiền Điện Tử ( Số hóa )  có tính thanh khoản, giao dịch, đầu tư Toàn Cầu ; ngày càng thoát khỏi sự kiểm soát ( vị kỷ và thiên lệch ) của mỗi Chính phủ ; nó xoá bỏ dần những rào cản và hạn chế của mọi đồng tiền truyền thống của các Quốc Gia. Tiền ĐT chính là dạng thức mới công bằng hơn về cơ hội cho mọi người các giới dù ở đâu .

 

  • Tiền ĐT không bị vướng mắc hành chính bởi đầu mối / thống lĩnh kiểu NHTW ( thủ tục, trách nhiệm , nghĩa vụ, quyền hạn) , hoặc những phiền hà trong giao dịch Tiền tệ truyền thống. ‘Không Ai Cả’ – giống như BlockChain chẳng thuộc Ai cụ thể, ko duy nhất nhưng là Thực Thể phi thời không với tỉ người khắp Hành tinh.

 

(*) Nên có 1 Tài khoản ĐT để khẳng định ‘Mình tham gia, có tài nguyên , năng lực, kiến tạo & quyền giao dịch Giá Trị ĐT Số Hoá’ ( như CIC ) Còn rủi ro? Ai khi sinh ra , sống trong đời hẳn đã là một thực thể rủi ro, hành trình qua va chạm với các rủi ro rồi!