Đời Và Thơ

VÀI CÂU THƠ THIỀN ĐỊNH MỖI NGÀY
Con người học hỏi Thiên nhiên
Đội Đạo mà bước đi