NGỘ LÊN THÁI LAI

NGỘ SÁNG LÊN TRONG MỌI HOÀN CẢNH
Nguyễn Tất Thịnh

Hàng ngày rất nhiều chuyện / việc / điều / sự …..xảy ra….. Tôi kiên trì không sa vào bình luận ‘bề mặt’ , nhưng không hề bỏ qua mà muốn khái quát tất cả như sứ mệnh tự đặt ra : khai sáng bằng cách nhìn có tính ĐẠO về ( Thiên / Địa / Nhân ) để thêm chút chia sẻ với bạn xa gần….

…….
NGẪM SỰ ĐỜI :
Đừng thấy Tròn tưởng rằng đã Đủ
Nghĩ đã Đủ chớ cho là Tròn
Ai tuy Khuyết chưa hẳn là Thiếu
Người bị Thiếu chẳng hề Khuyết đâu
…….
NGẪM ĐẤT TRỜI
Biển đã Rộng cũng thường là Sâu
Cây vươn Cao bao dung cỏ Thấp
Sông chảy Đi rồi mưa lại Cập
Điều thực Lớn hút Nhỏ hợp quy
……
NGẪM KẺ XẤU
Gây sự Loạn thì sẽ phân Ly
Làm việc Nghịch ắt rơi vào Nghiệt
Sống sinh tai hàng ngày sợ Chết
Mưu Tham Tàn tự diệt Thân Tâm
Trông giống Người đâu chắc là Nhân
Ngự ngai Vàng vét vơ Bạc vụn
Mồm phun Đạo phô ra Tặc khấu
Mũ trên Đầu lòi cả sừng Trâu
…..
NGẪM SỰ HAY
Điều gì Bền chấp thời gian Lâu !
Tròn như Mặt Trời lo Thiếu đâu ?!
Đủ cho vạn vật quên mình Khuyết !
Thiện Lành sinh phúc khắp Địa Cầu….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.