CÁCH SỐNG CỦA CHÚNG TA

Nguyễn Tất Thịnh

………….

Tôi thường được nhiều Bạn tâm sự về cuộc sống, làm ăn, đường đời của mình … Đó là hạnh phúc của tôi khi có sự tín nhiệm mà nhận sự chia sẻ. Nhiều khi tôi không thể có câu trả lời cụ thể, ngắn hạn cho những điều làm ngay của nhiều Bạn đó, bởi không ai sống thay được ai, và mỗi người phải tìm được những ‘Nghiệm riêng’ của mình trong phương trình cuộc sống ( hằng số : những nguyên lý bất biến, gia số : những giá trị  riêng làm gia tăng  , thông số : những quy tắc tạo nên sự xuôn sẻ ; biến số : những điều thay đổi có thể tính trước ; cuờng số : những điều làm nên sức mạnh hơn ) . Dưới đây tôi xin viết những câu có vần điệu của mình để cùng các Bạn ….

…………

Tin là  sẽ thấy trong TÂM

Tìm  gì : thoáng đạt mở TẦM nhìn xa

ĐI thì ĐƯỜNG sẽ mở ra

CHÂN THÀNH sẽ được người ta giúp mình

Bỏ u tối thắp LÊ MINH

Xử gì nên giữ chữ TÌNH về sau

TRÍ NĂNG hướng THƯỢNG trên đầu

Đừng để gỉ ruỗng bởi  sầu mục căn

TỐT làm  : sự khó qua dần

‘ĐẬN’ ai cũng gặp, ‘VẬN’ lần đến thôi

XONG điều cần, ắt sẽ XUÔI

VŨ MÔN quyết vượt , Chép thời hóa LONG