CA KHÚC DOANH NHÂN VIỆT NAM

Nguyễn Tất Thịnh

…………

Nhiều năm trước tôi từng viết mấy câu thơ ngắn tặng các bạn Doanh Nhân :

Đời Doanh nhân từ khi ta đã hiểu

Dấn thân vô là can đảm muôn vàn

Vượt bao gian khó chẳng từ nan

Thương trường khốc liệt hơn chiến trận

Nuôi chí kinh doanh thắng nghèo nàn

Đời Doanh nhân đi khắp bốn phương

Miệt mài chèo lái thuyền giao thương

Giong buồm đi tới tương lai đẹp

Thêm sức thêm danh mạnh phi thường

Chúc Doanh nhân luôn được người thương

‘Dân giàu nước mạnh dựng giang sơn

Nhân gian tôn quý nên mệnh lớn

Nghiệp phú thành công mãi trường tồn

………….

Hôm nay tôi nhận được bản phổ nhạc cho những ý thơi trên của Doanh Nhân là bạn Thanh Tùng tỉnh Bắc Giang gửi đến, Tôi rất cảm ơn bạn Thanh Tùng, xin đăng lên để cùng các bạn Doanh Nhân xa gần chia sẻ